Európska komisia oznámila výsledky druhej výzvy na predkladanie návrhov WiFi4EU, ktorá prebiehala od 4. do 5. apríla. 3 400 obcí dostane poukážky v hodnote 15 000 EUR na pokrytie nákladov na inštaláciu hotspotov Wi-Fi vo verejných priestoroch, vrátane mestských sál, verejných knižníc, múzeí, verejných parkov alebo námestí. Celkový rozpočet na túto výzvu bol 51 miliónov EUR a prihlášky pochádzali zo všetkých krajín zúčastnených na programe, členských štátov EÚ, Islandu a Nórska.