Predsednícky program aktuálneho tria krajín schválili členské štáty v decembri. Zostručnený oproti iným programom, na 24 stranách definuje očakávané úlohy, vychádzajúc z pracovných plánov Európskej komisie.
Nikoho neprekvapí, že program do značnej miery ovplyvnila utečenecké kríza. Slovensko Slovensko vstúpilo do EÚ v máji 2004. V EÚ sú krajiny s vyhranenými názormi pokiaľ ide o spôsob jej riešenia. Predsednícky program, ako aj výkon samotného predsedníctva musí nevyhnutne tieto názory obrúsiť.