Včera sa začal v celej EÚ už šiesty ročník Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti (ECSM). Túto kampaň, ktorá bude prebiehať celý október, organizujú Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť ENISA, Európska komisia a viac ako 200 partnerov z celej Európy.

Cieľom ECSM je zvyšovanie informovanosti  a podpora kybernetickej bezpečnosti medzi občanmi a organizáciami, ako aj poskytovanie aktuálnych bezpečnostných informácií prostredníctvom vzdelávania a výmeny osvedčených postupov.

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti sa v roku 2018 zameriava na štyri témy, pričom každej z nich sa bude venovať jeden októbrový týždeň:

  • 1. týždeň – 1. až 7. októbra: „Venujte sa základnej kybernetickej hygiene“,
  • 2. týždeň – 8. až 14. októbra: „Rozšírte svoje digitálne zručnosti a znalosti“,
  • 3. týždeň – 15. až 21. októbra: „Rozpoznajte kybernetické podvody“,
  • 4. týždeň – 22. až 28. októbra: „Nové technológie a súkromie“.

Počas Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti sa v celej Európe bude konať viac než 400 aktivít, ako sú konferencie, workshopy, školenia, všeobecné prezentácie pre používateľov, webové semináre, online kampane s cieľom podporiť bezpečnosť na internete.