Je už známe nové zloženie Európskej komisie, ktorú bude nasledujúcich 5 rokov historicky po prvýkrát viesť žena – Ursula von der Leyen. Novú Komisiu dnes odobril Európsky parlament, kde získala podporu väčšiny europoslancov (461). Novozvolená predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen vo svojom prejave vyzdvihla význam Nežnej revolúcie, ktorej 30-ročné výročie oslavujeme tento rok, citovala Václava Havla, poďakovala dosluhujúcemu predsedovi Komisie Jean-Claudovi Junckerovi za jeho oddanú prácu pre Európu, ako aj zrekapitulovala kľúčové priority novej Komisie a za ne zodpovedných komisárov. Veľký priestor vo svojom prejave venovala otázke meniacej sa klímy a potrebe zásadných opatrení na dosiahnutie klimatickej neutrálnosti v EÚ, rovnako sa však zamerala aj na témy ako digitalizácia, európsky rozpočet či migrácia. K brexitu nová predsedníčka Komisie uviedla: „Nech už nám budúcnosť prinesie čokoľvek, puto a priateľstvo medzi našimi národmi pretrvá.“

Svoj prejav Ursula von der Leyen uzavrela slovami: „Čaká nás náročná cesta a neľahká úloha. Spolu to však môžeme dokázať. Berme si príklad z optimizmu a odhodlania, ktoré pred 30 rokmi viedli k pádu železnej opony. Aj dnes sa milióny Európanov angažujú preto, že je to správne. Pustime sa do práce, aby sme aj o 30 rokov mohli zvolať: Nech žije Európa, vive l’Europe, es lebe Europa, long live Europe!