Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku si aj tento rok získalo obľubu u návštevníkov najväčšieho slovenského hudobného festivalu Pohoda 2017. Vyplynulo to aj z dotazníka ktorý vyplnil rekordný počet návštevníkov EU Infozóny. Väčšina ľudí, ktorá sa zapojila, označila za hlavné prínosy EÚ najmä voľný pohyb osôb, prístup na jednotný trh, spoločnú menu, roaming bez poplatkov, podporu investícií z európskych fondov a s tým spojený regionálny rozvoj a tiež silnejšiu pozíciu EÚ ako celku vo svete. Medzi výhradami najčastejšie spomínali nedodržiavanie pravidiel všetkými členskými štátmi, silnejšiu pozíciu veľkých štátov voči menším, byrokraciu, pomalé rozhodovanie, zlé využívanie eurofondov, migračnú politiku či nedostatočnú komunikáciu voči občanom. Medzi najčastejšími obavami rezonoval strach z vojny, rozpadu EÚ, zatvárania hraníc, vytvorenia viacrýchlostnej EÚ, korupcie, terorizmu, extrémizmu či xenofóbie. Najviac zase oceňovali hodnoty EÚ ako demokracia, sloboda, solidarita, rovnosť, jednota, mier a právny štát.