Prejav o stave Únie a sprievodné iniciatívy predstavujú príspevok Komisie k neformálnemu stretnutiu 27 hláv štátov a vlád, ktoré sa uskutoční v piatok 16. septembra v Bratislave.
Celý prejav, ako aj všetky súvisiace materiály budú postupne vo všetkých oficálnych jazykoch EÚ k dispozícii na tejto stránke: http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_sk
Celý prejav aj tu: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_en.htm
Tlačová správa k posilneniu investícií a rastu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3002_en.htm