<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; -ms-text-autospace:; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none;"><span style=’font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-ansi-language: SK;‘><font size="3"><font face="Times New Roman">Konferencia <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="background: white;">Rodina, uplatnenie, kariéra – musíme si vyberať?</span></i></b><span style="background: white;"> sa uskutoční 10. marca 2015. Zastúpenie Európskej
komisie na Slovensku túto konferenciu spoluorganizuje s </span>Platformou žien
Slovenska, SBA – Slovak Business Agency<span style="background: white;"> a
Veľvyslanectvom USA. </span></font></font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; -ms-text-autospace:; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none;"><span style="background: white; mso-ansi-language: SK;"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="background: white; color: #222222; mso-ansi-language: SK;"><font face="Times New Roman" size="3">„Som rád, že s Platformou žien Slovenska spoluorganizujeme celú sériu
podujatí, ktoré prispievajú k vytváraniu lepších podmienok pre rozvoj žien a
zosúladenie ich pracovného a rodinného života. Na konferencii chceme
prediskutovať výsledky doteraz realizovaných projektov "Mesto pre rodinu a
biznis“ a Online Mentoring a zároveň sa zamyslieť aké ďalšie kroky by sa mali
prijať v tejto oblasti. </font></span></i></b><font face="Times New Roman" size="3"></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; -ms-text-autospace:; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none;"><font size="3"><font face="Times New Roman"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="background: white; color: #222222; mso-ansi-language: SK;">Už teraz Európska únia podporuje na Slovensku viaceré projekty, ktorých
cieľom je zvýšenie zamestnanosti žien, odstránenia rozdielov v odmeňovaní a
prijatie účinných opatrení proti násiliu páchaného na ženách. Na konkrétne projekty
na zvýšenie kapacity v predškolských zariadeniach, firemné škôlky a podporu
flexibilnejších foriem zamestnávania žien sú vyčlenené značné finančné
prostriedky z Európskeho fondu sociálneho rozvoja.<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>Verím, že významnou mierou prispejú k
vytvoreniu vhodných a dôstojných podmienok pre uplatnenie sa žien na
Slovensku.”, </span></i></b><span style=’background: white; color: #222222; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-ansi-language: SK;‘>povedal Dušan Chrenek,
vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.</span></font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>