<div align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">ZEK v SR pozýva&nbsp;občanov SR&nbsp;na <b>oslav</b><b>y</b><b> D</b><b>ňa
Európy</b>, symbolických narodenín EÚ. Vo štvrtok je v Bratislave na
Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí pripravený pestrý program pre všetky vekové
kategórie, ktorý vyvrcholí koncertmi rappera <b>Vec</b>a, skupiny <b>Zlokot
</b>a <b>Petra Lipu</b>. Bude aj <b>PREKVAPENIE</b>.</font>
</div>