Podľa zimnej prognózy, ktorú zverejnila Európska komisia, by malo európske hospodárstvo pokračovať v miernom, no stabilnom raste. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) v eurozóne zostane v rokoch 2020 a 2021 na stabilnej 1,2 % úrovni, zatiaľ čo v rámci EÚ sa predpokladá mierny pokles rastu na 1,4 % úroveň oproti 1,5 % úrovni v roku 2019. V rámci eurozóny ide o najdlhšie obdobie trvalého rastu od zavedenia eura. K stabilite rastu prispieva aj vytváranie pracovných miest, rast miezd a súbor podporných politík, zároveň je stimulovaný súkromnou spotrebou a investíciami, a to najmä v sektore stavebníctva.

Oproti silnému 4 % hospodárskemu rastu v roku 2018 sa rast na Slovensku v roku 2019 výrazne spomalil a dosiahol úroveň 2,3 %. Spôsobil to najmä nižší čistý vývoz a to v dôsledku nižšieho zahraničného dopytu, ako aj domácich faktorov, ako sú zmeny a oneskorenia vo výrobe v automobilovom priemysle. Slovensko by malo dosiahnuť v roku 2020 rast HDP na úrovni 2,2 % a v roku 2021 sa očakáva zvýšenie na 2,6 % a to vďaka zotavenému vývozu a domácemu dopytu. Rast súkromnej spotreby sa pravdepodobne zmierni, keďže sa očakáva nižšia miera vytvárania pracovných miest a tiež pomalší rast reálny miezd tak vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore. Inflácia sa v roku 2019 zvýšila na úroveň 2,8 % a následne sa očakáva jej pokles a to v roku 2020 na 2,5 % a v roku 2021 na 2,2 %.