Prvá zmluva, ktorú Európska komisia uzatvorila v mene členských štátov EÚ s farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca, nadobudla platnosť po tom, ako ju obe strany formálne podpísali. Zmluva umožní nákup vakcíny proti COVID-19 pre všetky členské štáty EÚ, ako aj jej darovanie krajinám s nižším a stredným príjmom alebo distribúciu do ďalších európskych krajín. Vďaka zmluve budú môcť všetky členské štáty kúpiť 300 miliónov dávok vakcíny spoločnosti AstraZeneca s opciou zakúpiť ďalších 100 miliónov dávok, ktoré sa budú distribuovať úmerne k počtu obyvateľov. Komisia pokračuje v rokovaniach o podobných zmluvách s inými výrobcami vakcín.