<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style=’font-family: "Times New Roman","serif";‘><font size="3">Vedci preukázali
spojitosť medzi znečistením ovzdušia látkami z výfukových plynov a vznikom
diabetes prvého typu u detí. Na Slovensku tieto látky prekračujú európske
úrovne. „Naše výsledky naznačujú, že vystavenie znečisteniu ovzdušia emisiami z
dopravy urýchľuje u malých detí rozvoj cukrovky prvého typu,“ vyhlásili autori
štúdie Andreas Beyerlein a Miriam Krasmann z mníchovského inštitútu na výskum
diabetes.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style=’font-family: "Times New Roman","serif";‘><font size="3">Vedci zozbierali
dáta od 671 mladých pacientov so skúmaným typom diabetes registrovaných v
nemeckom Bavorsku v priebehu piatich rokov a následne porovnávali kedy boli
malé deti diagnostikované a ich vystavenie rôznym znečisťujúcim látkam v okolí.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style=’font-family: "Times New Roman","serif";‘><font size="3">Do úvahy vzali aj
iné faktory, ako napríklad história cukrovky v rodine, úroveň vzdelania
rodičov, či index telesnej hmotnosti dieťaťa.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style=’font-family: "Times New Roman","serif";‘><span style="mso-spacerun: yes;"><font size="3">&nbsp;</font></span><font size="3">Z výsledkov analýzy vyplýva, že u detí
vystavených vysokej miere znečistenia ovzdušia sa cukrovka prvého typu
prejavila v priemere o tri roky skôr, ako u detí</font><span style="mso-spacerun: yes;"><font size="3">&nbsp; </font></span><font size="3">zo „zdravších“ oblastí.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>