Komisia po prvýkrát navrhuje opatrenia na zabránenie znečisteniu mikroplastmi spôsobeného neúmyselným uvoľňovaním plastových peliet. V súčasnosti sa každoročne do životného prostredia vypúšťa 52 až 184 tisíc ton peliet z dôvodu nesprávneho zaobchádzania v celom dodávateľskom reťazci. Cieľom dnešného návrhu je zabezpečiť, aby všetci prevádzkovatelia, ktorí manipulujú s peletami v EÚ, prijali potrebné preventívne opatrenia. Očakáva sa, že sa tým zníži uvoľňovanie peliet až o 74 %, čo povedie k čistejším ekosystémom, prispeje k riekam a oceánom bez plastov a zníži potenciálne riziká pre ľudské zdravie. Spoločné celoeurópske opatrenia takisto pomôžu vytvoriť rovnaké podmienky pre prevádzkovateľov.