Brífing pri príležitosti začiatku rumunského predsedníctva v Rade EÚ

Kedy: 15. januára 2019 od 10:30

Kde: Európske informačné centrum, Palisády 29,  Bratislava.

V angličtine s tlmočením do slovenčiny.

Konferencia: Nové európske pravidlá regulácie médií a platforiem na zdieľanie videí a ich dopad na reguláciu v SR

Kedy: 17. januára 2019 od 09:30

Kde: Európske informačné centrum, Palisády 29,  Bratislava.

– dve panelové diskusie:

  1. Nové pravidlá v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb a platforiem na zdieľanie videí – medzinárodná perspektíva (v anglickom jazyku, bez tlmočenia, 9:45 – 11:15 hod)
  2. Implementácia nových pravidiel v praxi – slovenská perspektíva (11:30- 13:00 hod)