Poslanci Európskeho parlamentu vyjadrili uznanie odvahe ukrajinského ľudu, ktorý bráni svoju krajinu a európske hodnoty a naliehavo vyzvali členské štáty EÚ a ďalšie krajiny podporujúce Ukrajinu, aby výrazne zvýšili svoju vojenskú pomoc, najmä v oblastiach požadovaných ukrajinskou vládou. „Váhajúce“ členské štáty by mali poskytnúť svoj spravodlivý diel potrebnej vojenskej pomoci, ktorá pomôže skrátiť vojnu.
Nedávne hrozby Ruska o použití jadrových zbraní sú nezodpovedné a nebezpečné, varujú poslanci. Vyzývajú členské štáty a medzinárodných partnerov, aby pripravili rýchlu a rozhodnú reakciu v prípade, že Rusko uskutoční jadrový útok na Ukrajinu. Akýkoľvek pokus Ruska prezentovať útoky na okupovaných územiach ako útok na samotné Rusko, a teda ako dôvod jadrového útoku, je nezákonný a neopodstatnený a neodradí Európsku úniu od ďalšej pomoci ukrajinskej sebaobrane.
Poslanci odsúdili vojenskú mobilizáciu v Rusku a opatrenia, ktoré nútia obyvateľov dočasne okupovaných území Ukrajiny slúžiť v ruských ozbrojených alebo pomocných silách, čo je čin, ktorý štvrtý Ženevský dohovor zakazuje. S cieľom zachovať stabilitu v Zakaukazsku a Strednej Ázii poslanci tiež vyzývajú na zvýšenú podporu krajinám v regióne, ktoré zaznamenali príliv ruských občanov, najmä Gruzínska, Kazachstanu, Uzbekistanu, Arménska a Kirgizska.
Potreba zvýšiť ochranu európskej kritickej infraštruktúry
Pokiaľ ide o výbuchy plynovodov Nord Stream, poslanci tvrdia, že „silnie špekulácia, že išlo o výsledok koordinovaného a úmyselného konania štátneho aktéra“. Výbuchy ukazujú, aká nebezpečná bola politika rastúcej závislosti od ruských fosílnych palív a že využívanie energie ako zbrane sa posunulo na novú úroveň. V uznesení sú členské štáty vyzvané, aby ochranu európskej kritickej infraštruktúry považovali za prioritu, zvýšili jej odolnosť voči vonkajším útokom a ďalej podporovali odolnosť východoeurópskych partnerov a partnerov zo západného Balkánu.
Poslanci napokon vyzývajú na zriadenie medzinárodného ad hoc tribunálu pre agresiu na Ukrajine, „v rámci ktorého by bol stíhaný Putin a všetci ruskí civilní a vojenskí úradníci a ich splnomocnení zástupcovia zodpovední za riadenie, začatie a vedenie vojny na Ukrajine“.
Uznesenie bolo prijaté 504 hlasmi za, pričom 26 členov hlasovalo proti a 36 sa hlasovania zdržalo.