Súťaž mladý európan

Dňa 20.4.2022 sa v popradskom hoteli SATEL*** uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan 2022. Súťaže sa zúčastnilo 11 stredných škôl z okresov Liptovský Mikuláš, Poprad, Stará Ľubovňa, Levoča a Spišská Nová Ves.  Víťazom regionálneho kola, ktorý bude reprezentovať región Liptova, Tatier a Spiša na celoslovenskom kole v Trenčíne sa stalo súťažiace družstvo Gymnázia Školská zo Spišskej Novej Vsi.

Súťaž mladý európan

Pozvanie pre stredné školy na prihlásenie sa do 17. ročníka vedomostnej súťaže
o Európskej únii pod názvom „Mladý Európan“ v roku 2022

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
Zastúpenie Európskej komisie a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlásili dňom 28. marca 2022 už 17. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená pretrojčlenné súťažné tímy študentov druhých, tretích, či štvrtých ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Partnerom súťaže je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho euroobčianstva študentov stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Hlavnými oblasťami tento rok sú: Európsky rok mládeže 2022 a programy EÚ pre mladých ľudí, priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen, najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity a opatrenia EÚ v reakcii na koronavírus, EÚ a Ukrajina. Taktiež Európsky parlament,
Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2022, konkrétne Francúzsko a Česká republika.

Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ. Regionálne kolá súťaže sa v dôsledku termínových zmien spôsobených koronakrízou uskutočnia v 13 regiónoch Slovenska v priebehu mesiaca apríl 2022. Celoslovenské kolo súťaže, ktorého sa zúčastnia
víťazné trojčlenné družstvá z regionálnych kôl, sa uskutoční dňa 16. júna 2022 v Trenčíne.

Regionálne kolo súťaže pre okresy Liptovský Mikuláš, Poprad, Levoča, Spišská Nová Ves, Kežmarok a Stará Ľubovňa sa uskutoční dňa 20. apríla 2022 v popradskom hoteli SATEL***.

Bližšie informácie o súťaži sú uvedené v aktuálnom štatúte a súťažnom poriadku, zverejnené sú aj na našom webovom portáli https://www.europedirectpp.eu/mlady-europan-sutaz/ .

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad
Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162
E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu