Súťaž mladý európan

Výsledky RK ME 2021

# Škola Body za projekt Odovzdané testy Priemer testu Finálne skóre
1. Gymnázium Javorová Spišská Nová Ves 20 1 167,00 187,00
2. Gymnázium Kukučínova Poprad 20 1 159,00 179,00
3. Obchodná akadémia Poprad 17 1 145,00 162,00
4. Súkromná spojená škola Rovná Poprad 18 1 135,00 153,00
5. Spojená škola Jarmočná Stará Ľubovňa 19 1 117,00 136,00
6. Stredná odborná škola polytechnická Liptovský Mikuláš 16 1 117,00 133,00
Súťaž mladý európan

Pozvanie pre stredné školy na prihlásenie sa do 16. ročníka vedomostnej súťaže o Európskej únii pod názvom „Mladý Európan“ v roku 2021

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, 

Zastúpenie Európskej komisie a 10 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlásili dňom 07. marca 2021 16. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená pre trojčlenné súťažné tímy študentov 2. a/alebo 3. a /alebo 4. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Záštitu nad súťažou v roku 2021 prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR. Súťaž podporila aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

S ohľadom na aktuálne obmedzenia pre organizovanie podujatí tohto druhu v prezenčnej forme, bol štatút a súťažný poriadok tejto už tradičnej vedomostnej súťaže o Európskej únii rozšírený aj o jej realizáciu v online priestore, 

– a to pre preferovaný prípad, že budú môcť všetci traja členovia družstva reprezentujúci Vašu strednú školu súťažiť ako tím spolu v jednej miestnosti, napr. v škole (uplatnenie možnosti 1 učiteľ + max. 4 študenti), 

– alebo každý z troch študentov sa bude súťaže zúčastňovať ako člen súťažného tímu v individuálnom priestore, napr. doma. 

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho euroobčianstva študentov stredných škôl na Slovensku. Hlavnými oblasťami v tomto roku sú: priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen, najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity a opatrenia EÚ v reakcii na koronavírus. Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2021, konkrétne Portugalsko a Slovinsko. 

Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko, a tiež ochrana finančných záujmov EÚ. 

Regionálne kolá súťaže sa uskutočnia v 13 regiónoch Slovenska výhradne v online priestore, a to v II. polovici mesiaca apríla 2021 z dôvodu aktuálne platných obmedzení pre organizovanie podujatí tohto druhu v prezenčnej forme vyvolaných koronakrízou. Celoslovenské kolo súťaže, ktorého sa zúčastnia víťazné trojčlenné družstvá z regionálnych kôl, sa uskutoční dňa 16. júna 2021 v Banskej Bystrici, a to buď prezenčnou formou, alebo v online priestore v závislosti od aktuálne platných nariadení na ochranu zdravia počas koronakrízy. 

Regionálne kolo súťaže pre okresy Liptovský Mikuláš, Poprad, Levoča, Spišská Nová Ves, Kežmarok a Stará Ľubovňa sa uskutoční dňa 27. apríla 2021 v online priestore v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. 

Bližšie informácie o súťaži sú uvedené v priloženom štatúte súťaže a v súťažnom poriadku, a ďalej v Dodatku k štatútu a súťažnému poriadku súťaže „Mladý Európan“ pre rok 2021. Oba materiály budú zverejnené aj na našej stránke www.europedirectpp.eu v rubrike „Mlady Európan“. 

Adresa: EUROPE DIRECT Poprad Hviezdoslavova č. 24 P.O.Box 36 058 01 Poprad
Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161 Mobil: 0905 545 121 Fax: 052/ 78 95 162
E-mail: europedirect@europedirectpp.eu Url: http://www.europedirectpp.eu