Súťaž mladý európan

Regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan 2019 v Poprade

12.4.2019 sa v popradskom hoteli SATEL*** uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan 2019. Súťaže sa zúčastnilo 10 stredných škôl z okresov Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok a Levoča.  Víťazom regionálneho kola, ktorý bude reprezentovať región Tatier na národnom kole v Košiciach sa stalo súťažiace družstvo Gymnázia P. O. Hviezdoslava z Kežmarku.

 

 

 

Súťaž mladý európan

Výzva pre stredné školy pre prihlásenie sa do 14. ročníka vedomostnej súťaže o Európskej
únii pod názvom „Mladý Európan“ v roku 2019

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
Zastúpenie Európskej komisie a 10 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú dňom 06. marca 2019 už 14. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená pre trojčlenné súťažné tímy študentov druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Partnerom súťaže je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho euroobčianstva študentov stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Medzi priority tohto roka patria najmä: voľby do Európskeho parlamentu, 15. výročie vstupu SR do EÚ, 10. výročie prijatia spoločnej meny euro, brexit a Investičný plán pre Európu. Taktiež sú to krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2019, konkrétne Rumunsko a Fínsko.
Regionálne kolá súťaže sa uskutočnia v 13 regiónoch Slovenska v priebehu mesiacov  marec – apríl 2019.

Celoslovenské kolo súťaže, ktorého sa zúčastnia víťazné trojčlenné družstvá z regionálnych kôl, sa uskutoční dňa 13. júna 2019 v Košiciach. Regionálne kolo súťaže pre okresy Liptovský Mikuláš, Poprad, Levoča, Kežmarok a Stará Ľubovňa sa uskutoční dňa 12. apríla 2019 v popradskom hoteli SATEL***.

Bližšie informácie o súťaži sú uvedené v štatúte súťaže a v súťažnom poriadku, zverejnené sú aj na našej stránke www.europedirectpp.eu .

Pri výbere členov študentského trojčlenného tímu Vašej strednej školy pre účasť v regionálnom kole tejto už tradičnej vedomostnej súťaže o Európskej únii zohľadnite, prosím, skutočnosť, že súťaže sa nemôže opätovne zúčastniť študent, ktorý sa jej už raz zúčastnil v predchádzajúcom ročníku.

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže bude odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Rumunsku, alebo o Fínsku, teda krajine, ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2019.

Tento projekt môžu študenti vypracovať ako súčasť školského kola súťaže, ktoré by predchádzalo vyslaniu tímu reprezentujúceho Vašu strednú školu na regionálnom kole. Keďže bude tento projekt v tlačenej verzii hodnotený v rámci regionálneho kola súťaže Mladý Európan, budeme si, kvôli času potrebnému na jeho ohodnotenie, veľmi vážiť jeho osobné doručenie, alebo zaslanie poštou na adresu Europe Direct Poprad, P.O. Box 36, Hviezdoslavova 24, 058 01 Poprad najneskôr do dňa 09. apríla 2019.

Vaše prípadné otázky Vám radi zodpovieme elektronicky na adrese: europedirect@europedirectpp.eu
alebo telefonicky na čísle 0905 545 121.

 

 

 

Adresa: EUROPE DIRECT Poprad Hviezdoslavova č. 24 P.O.Box 36 058 01 Poprad
Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161 Mobil: 0905 545 121 Fax: 052/ 78 95 162
E-mail: europedirect@europedirectpp.eu Url: http://www.europedirectpp.eu