Súťaž mladý európan

Regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan 2020 v Poprade

Dňa 16.09.2020 sa v popradskom hoteli SATEL*** uskutočnilo regionálne kolo 15. ročníka vedomostnej súťaže o Európskej únii pod názvom Mladý Európan 2020. Súťaže sa zúčastnilo z pôvodného počtu 10 len 7 stredných škôl zastúpených v trojčlenných tímoch z okresov Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok a Spišská Nová Ves. Tri pôvodne prihlásené stredné školy sa ešte pred súťažou odhlásili kvôli opatreniam COVID-19. Víťazom regionálneho kola v Poprade, ktorý bude reprezentovať región Tatier a Spiša na národnom kole v Banskej Bystrici, sa stalo súťažné družstvo Gymnázia Javorová zo Spišskej Novej Vsi.

Súťaž mladý európan

Pozvanie pre stredné školy na prihlásenie sa do 15. ročníka vedomostnej súťaže o Európskej únii pod názvom „Mladý Európan“ v roku 2020

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
Zastúpenie Európskej komisie a 10 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlásili dňom 09. marca 2020 už 15. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená pre trojčlenné súťažné tímy študentov druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Partnerom súťaže je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho euroobčianstva študentov stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Tohtoročnými hlavnými oblasťami sú priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej, najmä Európska zelená dohoda, ale aj Európsky parlament a Rada Európskej únie. Súťažiaci sa môžu zamerať aj na krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2020, konkrétne Chorvátsko a Nemecko. Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská
dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Regionálne kolá súťaže sa v dôsledku termínových zmien spôsobených koronakrízou uskutočnia v 13 regiónoch Slovenska až v priebehu mesiaca september 2020. Celoslovenské kolo súťaže, ktorého sa zúčastnia víťazné trojčlenné družstvá z regionálnych kôl, sa uskutoční dňa 16. októbra 2020 v Banskej Bystrici.

Regionálne kolo súťaže pre okresy Liptovský Mikuláš, Poprad, Levoča, Spišská Nová Ves, Kežmarok a Stará Ľubovňa sa uskutoční dňa 16. septembra 2020 v popradskom hoteli SATEL***.

Bližšie informácie o súťaži sú uvedené v aktualizovanom štatúte súťaže a súťažnom poriadku, zverejnené sú aj na našej stránke www.europedirectpp.eu .

Adresa: EUROPE DIRECT Poprad Hviezdoslavova č. 24 P.O.Box 36 058 01 Poprad
Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161 Mobil: 0905 545 121 Fax: 052/ 78 95 162
E-mail: europedirect@europedirectpp.eu Url: http://www.europedirectpp.eu