6 priorít Komisie na roky 2019 – 2024

Európska zelená dohoda

Stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom

Hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí

Presadzovať sociálnu spravodlivosť a prosperitu

Európa pripravená na digitálny vek

Zabezpečenie novej generácie technológií pre ľudí

Podpora európskeho spôsobu života

Chrániť našich občanov a naše hodnoty

Silnejšia Európa vo svete

Posilniť naše zodpovedné globálne líderstvo

Nový impulz pre európsku demokraciu

Rozvíjať, chrániť a posilňovať našu demokraciu

Najnovšie články

Súťaž o Cenu EHSV v oblasti klímy

Súťaž o Cenu EHSV v oblasti klímy

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyzýva organizácie občianskej spoločnosti a jednotlivcov s kreatívnymi projektmi na boj proti zmene klímy, aby sa uchádzali o Cenu pre občiansku spoločnosť 2021. Toto významné ocenenie odmení tohto roku iniciatívy, ktoré...

Komisia podporí výskumných pracovníkov

Komisia podporí výskumných pracovníkov

Komisia oznámila nové výzvy na podporu odbornej prípravy, zručností a kariérneho rastu výskumných pracovníkov v rámci Marie Curie-Sklodowskej (MSCA), hlavného programu EÚ pre financovanie doktorandského štúdia a postdoktorandskej odbornej prípravy v rámci programu...

Vakcíny od spoločnosti Moderna

Vakcíny od spoločnosti Moderna

Európska komisia schválila dodatok druhej zmluvy s farmaceutickou spoločnosťou Moderna o aktivácii nákupu 150 miliónov dodatočných dávok v roku 2022. V revidovanej zmluve sa stanovuje možnosť nákupu očkovacích látok prispôsobených variantom vírusov, ako aj očkovacích...

Štátna pomoc pre Slovensko

Štátna pomoc pre Slovensko

Európska komisia schválila zmenu slovenskej schémy pomoci na podporu zamestnanosti s cieľom zachovať pracovné miesta a podporiť samostatne zárobkovo činné osoby v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Komisia dospela k záveru, že úprava existujúcej slovenskej schémy je...

Archív

Partneri

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad
Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162
E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu