6 priorít Komisie na roky 2019 – 2024

Európska zelená dohoda

Stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom

Hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí

Presadzovať sociálnu spravodlivosť a prosperitu

Európa pripravená na digitálny vek

Zabezpečenie novej generácie technológií pre ľudí

Podpora európskeho spôsobu života

Chrániť našich občanov a naše hodnoty

Silnejšia Európa vo svete

Posilniť naše zodpovedné globálne líderstvo

Nový impulz pre európsku demokraciu

Rozvíjať, chrániť a posilňovať našu demokraciu

Najnovšie články

Štruktúra balíka migračných opatrení

Štruktúra balíka migračných opatrení

Prvý pilier - efektívnejšie a rýchlejšie postupy: - návrh zaviesť integrované konanie na hraniciach, ktoré po prvýkrát zahŕňa skríning pred vstupom, t. j. identifikáciu všetkých osôb prekračujúcich vonkajšie hranice EÚ bez povolenia alebo osôb, ktoré sa na území Únie...

Nový začiatok v oblasti migrácie

Nový začiatok v oblasti migrácie

Európska komisia navrhla nový pakt o migrácii a azyle, ktorý bude zahŕňať všetky prvky potrebné pre komplexný európsky prístup k migrácii. Stanovujú sa v ňom vylepšené a rýchlejšie postupy pre celý azylový a migračný systém. Zároveň sa ním nastoľuje rovnováha medzi...

Rezerva zdravotníckeho vybavenia rescEU

Rezerva zdravotníckeho vybavenia rescEU

Po Nemecku a Rumunsku sa aj Dánsko, Grécko, Maďarsko a Švédsko stali štátmi, ktoré spravujú rezervu zdravotníckeho vybavenia rescEU. V súčasnosti buduje s finančnou podporou Európskej komisie dovedna 6 členských štátov EÚ spoločné európske zásoby životne dôležitého...

Boj proti rakovine v EÚ

Boj proti rakovine v EÚ

Každoročne sa v EÚ objaví zhruba 120 000 prípadov rakoviny v dôsledku vystavenia karcinogénom v práci, čo vedie každý rok zhruba k 80 000 úmrtiam. Na zlepšenie ochrany pracovníkov pred rakovinou Komisia navrhla ďalšie obmedzenie vystavenia sa karcinogénnym...

Archív

Partneri

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad
Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162
E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu