Eurospravodaj

Október 2023

Október 2023

Eurospravodaj – 10 2023 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA PODPÍSALA DOHODU O ZÁRUKE S EURÓPSKYM INVESTIČNÝM FONDOM, KTOROU PODPORÍ SLOVENSKÉ MALÉ A STREDNÉ PODNIKY Európsky investičný fond a Slovenská záručná a rozvojová banka podpísali dohodu o záruke, ktorá umožní...

September 2023

September 2023

Eurospravodaj – 09 2023 SPRÁVA O STAVE ÚNIE 2023 Význam blížiacich sa eurovolieb zdôraznila Ursula von der Leyenová hneď v úvode svojho prejavu a pripomenula, že: „Únia dnes zhmotňuje víziu ľudí, ktorí po druhej svetovej vojne snívali o lepšej budúcnosti. Budúcnosti,...

August 2023

August 2023

Eurospravodaj – 08 2023 PROGRAM ERASMUS+: 159 VYBRANÝCH PROJEKTOV NA MODERNIZÁCIU VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA NA CELOM SVETE Európska komisia vybrala 159 projektov, ktoré sa budú financovať zo zložky programu Erasmus+ na budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského...

Júl 2023

Júl 2023

Eurospravodaj – 07 2023 EKOLOGIZÁCIA NÁKLADNEJ DOPRAVY Európska komisia navrhla opatrenia na zvýšenie efektívnosti a udržateľnosti nákladnej dopravy, a to zlepšením riadenia železničnej infraštruktúry, poskytnutím silnejších stimulov pre nízkoemisné nákladné vozidlá a...

Jún 2023

Jún 2023

Eurospravodaj – 06 2023 EIF SPROSTREDKUJE 280 MILIÓNOV EUR ČESKÝM A SLOVENSKÝM MALÝM A STREDNÝMPODNIKOM A PODNIKOM SO STREDNOU KAPITALIZÁCIOU PROSTREDNÍCTVOM KOMERČNÍBANKY Európsky investičný fond (EIF) podpísal dve záruky s Komeční bankou, ktoré umožnia českému...

Máj 2023

Máj 2023

Eurospravodaj – 05 2023   HOSPODÁRSKA PROGNÓZA Z JARI 2023 Európske hospodárstvo naďalej preukazuje odolnosť v náročnom globálnom kontexte. Nižšie ceny energie, zmiernenie obmedzení dodávok a silný trh práce podporili v prvom štvrťroku 2023 mierny rast, čím sa...

Apríl 2023

Apríl 2023

Eurospravodaj – 04 2023   NÁRODNÝ PRIESKUM EUROBAROMETRA: VÄČŠINA SLOVÁKOV NECHCE BUDÚCNOSŤ KRAJINY MIMO EÚ Poznáme výsledky najnovšieho štandardného Eurobarometra 98, ktorý sa zameral na prieskum verejnej mienky na Slovensku vo vzťahu k Európskej únii. Z...

Marec 2023

Marec 2023

Eurospravodaj – 03 2023   POLITICKÁ DOHODA O EURÓPSKOM ROKU ZRUČNOSTÍ V utorok 7. marca dosiahol Európsky parlament a členské štáty dohodu o Európskom roku zručností. Bude sapodporovať rozvoj zručností a zlepšenie pracovných a životných príležitostí pre ľudí. To...

Február 2023

Február 2023

Eurospravodaj – 02 2023   EUROFONDY PODPORILI MSP, ZAMESTNANOSŤ MILIÓNOV ĽUDÍ A VÝROBU ČISTEJ ENERGIE V rokoch 2014 – 2020 sa z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) investovalo spolu 731 miliárd eur. Z toho 535 miliárd eur pochádzalo z fondov...

Január 2023

Január 2023

Eurospravodaj – 1 2023   EURÓPSKA INICIATÍVA ZAMERANÁ NA DIAGNOSTICKÉ ZOBRAZOVANIE V ONKOLÓGII Komisia odštartovala európsku iniciatívu zameranú na diagnostické zobrazovanie v onkológii. Jej cieľom je podporovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, výskumné...