O nás

Informačné centrum EUROPE DIRECT Poprad patrí do celoeurópskej siete informačných centier pod jednotným názvom EUROPE DIRECT. Informačné centrum EUROPE DIRECT Poprad je tu pre vás občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou.

EUROPE DIRECT Poprad

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad
Tel:
052/ 77 21 320
052/ 78 95 161
Mobil:
0905 545 121
Fax:
052/ 78 95 162
E-mail:
europedirect@europedirectpp.eu
Url:
http://www.europedirectpp.eu

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu