Kto sme

EUROPE DIRECT Poprad  je členom siete EUROPE DIRECT v Slovenskej republike, ktorá je členom celoeurópskej skupiny centier. Tieto centrá sprístupňujú Európu bežným občanom a umožňujú im zapojiť sa do debát o budúcnosti EÚ. Sieť spravuje Európska komisia.

Môžete sa na nás obrátiť s otázkami o politikách, programoch a prioritách EÚ a zapojiť sa do podujatí na tému budúcnosti EÚ. Takisto navštevujeme školy, kde organizujeme prezentácie a diskusie o EÚ a poskytujeme oficiálne publikácie.  Všetky naše služby sú pre občanov bezplatné. Upozorňujeme, že nemôžeme poskytovať právne poradenstvo ani výklad práva EÚ. 

EUROPE DIRECT Poprad

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad
Tel:
052/ 77 21 320
052/ 78 95 161
Mobil:
0905 545 121
Fax:
052/ 78 95 162
E-mail:
europedirect@europedirectpp.eu
Url:
http://www.europedirectpp.eu

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu