Archív článkov

Archív článkov a informácií z diania v Európskej únii
Súťaž Youth4Regions

Súťaž Youth4Regions

Európska komisia otvorila 5. ročník súťaže Youth4Regions pre študentov žurnalistiky a mladých novinárov. Z účastníkov z členských, susedných aj pristupujúcich krajín EÚ porota vyberie 33 uchádzačov programu Youth4Regions, ktorá sa stretnú v Bruseli počas Týždňa...

Revízia daní z tabaku v EÚ

Revízia daní z tabaku v EÚ

Európska komisia sprístupnila verejnú konzultáciu o pravidlách EÚ v oblasti daní z tabaku s cieľom pripraviť navrhovanú revíziu pre tento rok. Táto iniciatíva je súčasťou Európskeho plánu na boj proti rakovine, ktorý bol predstavený vo februári 2021. Zdaňovanie tabaku...

Farmaceutické právne predpisy

Farmaceutické právne predpisy

Komisia začala proces revízie všeobecných farmaceutických právnych predpisov, jednej z hlavných iniciatív Farmaceutickej stratégie pre Európu. V nasledujúcich štyroch týždňoch do 27. apríla môže verejnosť a zainteresované strany vyjadriť svoj názor na kombinovaný plán...

Marec 2021

Marec 2021

Eurospravodaj – Marec 2021 PDF NA STIAHNUTIE KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY Podľa prieskumu má podporu na celom kontinente Na každom hlase záleží. Presne to si myslí 92 % respondentov vo všetkých členských štátoch, vrátane Slovenska, ktorí požadujú, aby sa pri...

Energetická hospodárnosť budov

Energetická hospodárnosť budov

Komisia otvorila verejnú konzultáciu k revízii smernice o energetickej hospodárnosti budov. Tieto právne predpisy budú prepracované s cieľom zosúladiť ich s ambíciou Európskej zelenej dohody stimulovať obnovu budov v EÚ a s cieľom prispieť k dosiahnutiu klimatickej...

Otvorenie programu EU4Health

Otvorenie programu EU4Health

Komisia víta otvorenie programu EU4Health, ktorý začal platiť a znamená uvoľnenie 5,1 mld. eur na zvýšenie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti a podporu inovácií v sektore zdravotníctva. Program EU4Health významne prispeje k obnove po pandémii COVID-19...

Ďalšie zdroje pre Erasmus+

Ďalšie zdroje pre Erasmus+

Komisia prijala prvý ročný pracovný program Erasmus+ na obdobie 2021 – 2027. Z nového a prepracovaného programu, ktorý disponuje rozpočtom vo výške 26,2 miliardy eur (v porovnaní so 14,7 mld. eur v období 2014 – 2020), sa budú financovať projekty vzdelávacej mobility...

Striedanie času v EÚ

Striedanie času v EÚ

28. marca 2021 budeme opäť posúvať ručičky na hodinách o hodinu dozadu a začne platiť režim letného času. Európsky parlament, ale aj niektoré členské krajiny apelovali na Európsku komisiu, aby sa téme striedania času venovala a Komisia teda usporiadala celoeurópsku...

Schvaľovanie upravených vakcín

Schvaľovanie upravených vakcín

Komisia v okamžitej reakcii na súčasnú situáciu prijala opatrenie na urýchlenie povoľovania modifikovaných vakcín proti ochoreniu COVID-19 v rámci inkubátora HERA, ktorý je súčasťou nového európskeho plánu pripravenosti na biologickú obranu proti variantom COVID-19....

Práva detí a ich podpora v núdzi

Práva detí a ich podpora v núdzi

Komisia prijala prvú komplexnú stratégiu EÚ v oblasti práv dieťaťa, ako aj návrh odporúčania Rady, ktorým sa stanovuje európska záruka pre deti, na podporu rovnakých príležitostí pre deti ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Komisia spolupracovala pri príprave...

Archív

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu