Archív článkov

Archív článkov a informácií z diania v Európskej únii
Odolnosť európskych lesov

Odolnosť európskych lesov

Komisia navrhuje zákon o monitorovaní lesov, ktorým sa odstránia existujúce medzery v informáciách o európskych lesoch a vytvorí sa komplexná vedomostná základňa o lesoch. Lesy sú dôležitým spojencom v boji proti zmene klímy a strate biodiverzity a majú zásadný význam...

Rodová rovnosť

Rodová rovnosť

V rámci obdobia 2021 – 2022, teda v rámci prvých rokov trvania akčného plánu pre rodovú rovnosť (GAP III), vyčlenila Európska únia 22,4 miliardy eur ako príspevok na podporu budovania sveta, ktorý je rodovo vyváženejší. Práve uverejnila spoločnú správu Európskej...

Agropotravinárske výrobky

Agropotravinárske výrobky

Európska komisia vyčlení v roku 2024 celkom 185,9 milióna eur na financovanie propagácie udržateľných a vysokokvalitných agropotravinových výrobkov EÚ v Európskej únii a vo svete. Kampane na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov EÚ by mali poľnohospodárom v Únii, ale...

Prístup k superpočítačom EÚ

Prístup k superpočítačom EÚ

Komisia a spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC) sa zaviazali otvoriť a rozšíriť prístup k superpočítačom EÚ svetovej úrovne pre európske startupy v oblasti umelej inteligencie, malé a stredné podniky a širšiu komunitu zaoberajúcu sa...

Priority európskeho semestra

Priority európskeho semestra

Komisia začala cyklus koordinácie hospodárskych politík v rámci európskeho semestra 2024. Jesenný balík vychádza z hospodárskej prognózy z jesene 2023, z ktorej vyplynulo, že hospodárstvo EÚ je naďalej odolné voči viacerým otrasom, ktoré pretrvávali v posledných...

Zručnosti a talenty

Zručnosti a talenty

Komisia predložila celý rad nových iniciatív v rámci balíka zameraného na zručnosti a mobilitu talentov, vďaka ktorým sa má stať Európska únia atraktívnejším miestom pre talenty z krajín mimo EÚ a uľahčiť mobilita v EÚ. Dnešné opatrenia zahŕňajú vytvorenie nového...

Obchodné dohody EÚ

Obchodné dohody EÚ

Už vyšla 3. výročná správa o vykonávaní a presadzovaní obchodnej politiky EÚ. Vyplýva z nej, že hodnota obchodu EÚ prebiehajúceho na základe dohôd o voľnom obchode s partnermi po celom svete v roku 2022 prvýkrát prekročila dva bilióny eur. V správe Európskej komisie...

Obmedzenie emisií metánu

Obmedzenie emisií metánu

Komisia víta predbežnú dohodu o novom nariadení EÚ na zníženie emisií metánu v odvetví energetiky v Európe a v našich globálnych dodávateľských reťazcoch, ktorú dnes dosiahli Európsky parlament a Rada. Metán je silný skleníkový plyn, ktorého vplyv na zmenu klímy...

Jesenná hospodárska prognóza 2023

Jesenná hospodárska prognóza 2023

Európska komisia predstavila jesennú hospodársku prognózu. Hoci európske hospodárstvo tento rok stratilo dynamiku v dôsledku vysokých životných nákladov, slabého vonkajšieho dopytu a sprísňovania menovej politiky, očakáva sa, že hospodárska aktivita sa v budúcnosti...

Akt o digitálnych službách

Akt o digitálnych službách

Európska komisia dnes formálne zaslala spoločnostiam Meta a Snap žiadosti o informácie v rámci aktu o digitálnych službách (DSA). Komisia žiada spoločnosti, abyposkytli viac informácií o opatreniach, ktoré prijali na splnenie svojich povinností týkajúcich sa ochrany...

Archív

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu