Archív článkov

Archív článkov a informácií z diania v Európskej únii
Európa v kocke

Európa v kocke

Kniha Európa v kocke od @nemethmarco získala za Slovensko tohtoročnú Cenu európskeho občana a zaradila sa tak medzi 30 laureátov z 27 krajín EÚ na celoeurópskeho víťaza. GRATULUJEME! Kniha Európa v kocke prináša l základné a zrozumiteľným spôsobom podané informácie o...

Pozvánka pre fanúšikov kinematografie

Pozvánka pre fanúšikov kinematografie

Európsky parlament hľadá milovníkov filmu vo veku od 18 rokov z celej Európy. Radi by sme si vypočuli váš názor na európsky film a európsku filmovú cenu a spoločne porozmýšľali ako by sa dalo prostredie európskeho filmu zmeniť k lepšiemu! Ak ste to práve VY, pripojte...

Klimatická neutralita EÚ

Klimatická neutralita EÚ

Viete, koľko emisií oxidu uhličitého produkujú osobné autá? Doprava bola zodpovedná za štvrtinu všetkých emisií oxidu uhličitého v EÚ v roku 2019, pričom podľa správy Európskej environmentálnej agentúry sa na týchto emisiách podieľala cestná doprava 71,7 percentami....

Kybernetické útoky

Kybernetické útoky

Digitálna transformácia ekonomiky a spoločnosti so sebou prináša množstvo príležitostí, ale aj výziev, ktorým musíme čeliť. Jednou z nich sú útoky v kyberpriestore. Vedeli ste, že... Kybernetické útoky patria medzi najrýchlejšie rastúce formy kriminality na celom...

Pozvánka na diskusie

Pozvánka na diskusie

Dovoľujeme si vás pozvať na 9. ročník Diskusných okrúhlych stolov, ktoré sa uskutočnia počas medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX 2022 v Nitre v pavilóne M1 19. a 20. augusta 2022. Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava...

Hodnotenie rizika lesných požiarov

Hodnotenie rizika lesných požiarov

Komisia predstavila prvé celoeurópske hodnotenie rizika divokých požiarov. Nový nástroj poskytuje harmonizované údaje a umožňuje porovnateľné hodnotenie rizika lesných požiarov v rámci krajín celoeurópskeho regiónu. Prostredníctvom harmonizovanej metódy bude nástroj...

Nemocnice EÚ prijali ukrajinských pacientov

Nemocnice EÚ prijali ukrajinských pacientov

K dnešnému dňu Európska únia úspešne koordinovala 1 000 lekárskych evakuácií ukrajinských pacientov prostredníctvom svojho Mechanizmu v oblasti civilnej ochrany s cieľom poskytnúť im špecializovanú zdravotnú starostlivosť v nemocniciach v celej Európe. Keďže počet...

Podpora intermodálnej nákladnej dopravy

Podpora intermodálnej nákladnej dopravy

Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 30 miliónov EUR na podporu prechodu nákladnej dopravy z výlučne cestnej na kombinovanú cestnú, železničnú a vodnú dopravu. Schéma bude financovaná prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v...

Prvá platba v rámci RRF

Prvá platba v rámci RRF

Európska komisia vyplatila dňa 29.07.2022 Slovensku prvú platbu vo výške 398,7 milióna EUR v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF). Platba je založená na výkonnosti a závisí od toho, ako Slovensko implementuje investície a reformy uvedené v Pláne obnovy...

Vakcína proti pandemickej chrípke

Vakcína proti pandemickej chrípke

Európska komisia prostredníctvom Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie podpísala s farmaceutickou spoločnosťou GSK rámcovú zmluvu o spoločnom obstarávaní vakcíny Adjupanrix proti pandemickej chrípke. Na zmluve sa zúčastňuje 12 členských štátov...

Archív

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu