Archív článkov

Archív článkov a informácií z diania v Európskej únii
Svetový deň detí

Svetový deň detí

33 rokov po podpísaní Dohovoru OSN o právach dieťaťa zdôrazňujeme skutočnosť, že práva detí sú univerzálnymi ľudskými právami. Európsky rok mládeže bol kľúčom k zabezpečeniu toho, aby obavy a potreby detí a mladých ľudí zostali stredobodom tvorby politík EÚ. EÚ je...

Antimikrobiálna rezistencia

Antimikrobiálna rezistencia

Polovica Európanov stále verí, že antibiotiká zabíjajú vírusy. Toto presvedčenie je nesprávne. Zároveň však v uplynulom roku užívalo antibiotiká 23 % respondentov, čo predstavuje najnižší počet od roku 2009. Antimikrobiálna rezistencia (AMR) predstavuje jedno z...

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2022

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2022

Rovnosť Rovnosť a inklúzia vo vzdelávaní sú na Slovensku dlhodobými výzvami. S cieľom zlepšiť inkluzívnosť Slovensko plánuje nanovo vymedziť svoju koncepciu špeciálnych vzdelávacích potrieb a vypracovať katalóg oprávnených podporných opatrení a systém ich...

Európsky vzdelávací priestor

Európsky vzdelávací priestor

Komisia schválila správu o pokroku na ceste k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru. V súčasnosti sa v EÚ realizuje 40 iniciatív zahŕňajúcich strategické politické opatrenia – od zmiešaného učenia až po vzdelávanie v záujme udržateľného rozvoja a európsku...

Rozpočet EÚ na rok 2023

Rozpočet EÚ na rok 2023

Európsky parlament a Rada Európskej únie na základe návrhu predloženého Európskou komisiou dosiahli dohodu o rozpočte EÚ na rok 2023. Dohoda sa týka záväzkov vo výške 186,6 mld. EUR a platieb vo výške 168,7 mld. EUR. Po prijatí rozpočtu by EÚ mohla mobilizovať značné...

Pozvánka na online diskusiu

Pozvánka na online diskusiu

Európska komisia prijala v septembri 2022 európsky akt o slobode médií, v ktorom navrhuje okrem iného záruky proti politickému zasahovaniu do redakčných rozhodnutí a proti sledovaniu novinárov. Ako vníma túto iniciatívu odborná verejnosť na Slovensku? Aj o tom budeme...

Pomoc pre ukrajinskú ekonomiku

Pomoc pre ukrajinskú ekonomiku

V rámci reakcie Európskej únie na ruskú agresiu proti Ukrajine Európska komisia a susediace členské štáty EÚ zriadili 12. mája 2022 koridory solidarity medzi EÚ a Ukrajinou. Tieto koridory solidarity sú nevyhnutnými obchodnými kanálmi pre vývoz poľnohospodárskych...

Podporný balík pre Ukrajinu 2023

Podporný balík pre Ukrajinu 2023

V nadväznosti na zasadnutie Európskej rady 20. – 21. októbra 2022 Komisia navrhla bezprecedentný podporný balík pre Ukrajinu vo výške 18 miliárd eur na rok 2023. Bude to vo forme úverov s vysokým zvýhodnením, ktoré sa budú vyplácať v pravidelných splátkach od roku...

Bezpečnosť potravín

Bezpečnosť potravín

Hnojivá zohrávajú významnú úlohu v oblasti potravinovej bezpečnosti. Ich výroba a náklady do veľkej miery závisia od zemného plynu. Po invázii Ruska na Ukrajinu má celosvetová kríza v oblasti minerálnych hnojív a energie v súčasnosti negatívny vplyv na celosvetovú...

Energetika v národných plánoch obnovy

Energetika v národných plánoch obnovy

Európsky parlament vo štvrtok podporil zahrnutie opatrení REPowerEU do národných plánov obnovy. Cieľom tohto kroku je zvýšiť nezávislosť od ruských fosílnych palív a urýchliť zelenú transformáciu EÚ. Krajiny EÚ, ktoré predložia zmenený plán obnovy a odolnosti alebo ho...

Archív

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu