Archív článkov

Archív článkov a informácií z diania v Európskej únii
Boj proti nenávisti v spoločnosti

Boj proti nenávisti v spoločnosti

Začala sa európska panelová diskusia občanov o riešení problému nenávisti v spoločnosti.150 občanov náhodne vybraných zo všetkých 27 členských štátov sa stretne, aby preskúmali základné príčiny nenávisti a spôsoby ich riešenia. Cieľom panelovej diskusie občanov je...

Plány na získanie európskeho diplomu

Plány na získanie európskeho diplomu

Komisia predkladá tri iniciatívy na podporu nadnárodnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania s konečným cieľom vytvoriť európsky diplom. Dobrovoľný európsky diplom by bol prínosom pre študentov a komunitu vysokoškolského vzdelávania tým, že by...

Posilnenie hasičskej flotily rescEU

Posilnenie hasičskej flotily rescEU

Komisia financuje nákup nových hasičských lietadiel na zvýšenie kapacity rescEU na letecké hasenie požiarov. 600 miliónov eur z finančných prostriedkov EÚ sa použije na nákup 12 nových lietadiel, ktoré budú umiestnené v šiestich členských štátoch EÚ: Chorvátsko,...

Prieskum Eurobarometra

Prieskum Eurobarometra

Komisia uverejnila rýchly prieskum Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil na regionálnej úrovni a z ktorého vyplýva, že občania EÚ vnímajú hospodársku situáciu a kvalitu života vo svojom regióne pozitívne. Viac ako osem z desiatich Európanov (82 %) si myslí, že kvalita...

Juvenes Translatores

Juvenes Translatores

V utorok 26. marca 2024 sa v čase od 11.00 do 14.00 h. v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave (Palisády 29) uskutoční podujatie Juvenes Translatores. Podujatie otvorí úvodným príhovorom vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír...

Hĺbkové preskúmanie 6 členských štátov

Hĺbkové preskúmanie 6 členských štátov

Komisia uverejnila šesť hĺbkových preskúmaní pre Cyprus, Holandsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Švédsko. V správe o mechanizme varovania sa identifikujú členské štáty, v prípade ktorých by sa mali vykonať hĺbkové preskúmania s cieľom posúdiť, či v nich existujú...

Zvýšenie ciel na ruské a bieloruské obilniny

Zvýšenie ciel na ruské a bieloruské obilniny

Európska komisia navrhla zvýšiť clá na dovoz obilnín, olejnín a odvodených produktov z Ruska a Bieloruska do EÚ vrátane pšenice, kukurice a slnečnicovej múčky. Zatiaľ čo tieto clá sú dostatočne vysoké na to, aby potlačili dovoz do EÚ, neovplyvnia vývoz do tretích...

Pakt o zručnostiach

Pakt o zručnostiach

Podľa kľúčových výsledkov ročného prieskumu o pakte o zručnostiach absolvovalo v rokoch 2022 a 2023 odbornú prípravu viac ako 3,5 milióna pracovníkov od 2 500 organizácií v rámci Paktu o zručnostiach. Okrem toho sa vďaka paktu aktualizovalo alebo vyvinulo celkovo 48...

Zlepšenie pracovných podmienok stážistov

Zlepšenie pracovných podmienok stážistov

Komisia navrhuje zlepšiť pracovné podmienky stážistov vrátane odmeňovania, inkluzívnosti a kvality stáží v EÚ. Komisia predložila aj akčný plán na riešenie nedostatku pracovnej sily a zručností a navrhuje spolupracovať s členskými štátmi a sociálnymi partnermi na...

Archív

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu