Archív článkov

Archív článkov a informácií z diania v Európskej únii
Ciele agendy digitálnej dekády

Ciele agendy digitálnej dekády

Európska komisia dnes v rámci agendy digitálnej dekády prijíma ďalšie kroky na posilnenie digitálnej samostatnosti Európy, ako v stredu oznámila predsedníčka Ursula von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie. Komisia uverejnila odporúčanie, v ktorom členské štáty...

Moderovaná diskusia na ZEK v SR

Moderovaná diskusia na ZEK v SR

Pri príležitosti prvej správy o stave Únie usporiadalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku diskusiu s pozvanými hosťami. Diskusie sa zúčastnili Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia EK, Robert Sermek, riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, Martin...

Správa o stave Únie 2020

Správa o stave Únie 2020

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa dnes zaviazala, že Európska komisia sa bude usilovať o udržateľné a transformačné oživenie, ktoré Európe poskytne globálnu platformu pre dosiahnutie vedúcej pozície v hospodárskych, environmentálnych a...

SOTEU – prejav o stave Únie

SOTEU – prejav o stave Únie

Predseda Európskej komisie každý rok v septembri prednesie v Európskom parlamente správu o stave Únie, v ktorej hodnotí výsledky dosiahnuté v uplynulom roku a predstavuje priority na rok nasledujúci. Predseda v prejave takisto načrtáva, ako bude Komisia riešiť...

Prejav o stave Únie 2020

Prejav o stave Únie 2020

V stredu 16. septembra 2020 o 9:00 prednesie predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová  pred plénom Európskeho parlamentu v Bruseli svoj prvý prejav o stave Únie. Na Zastúpení EK na Slovensku budeme tento prejav sledovať naživo. Po jeho skončení bude...

Správa o činnosti OLAF

Správa o činnosti OLAF

V roku 2019 uplynulo 20 rokov od vytvorenia Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Ako vyplýva z jeho správy za rok 2019, OLAF neúnavne vyšetroval, aby zastavil čoraz zložitejšie cezhraničné podvody, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú humanitárnu pomoc, životné...

Čistenie komunálnych odpadových vôd

Čistenie komunálnych odpadových vôd

Komisia uverejnila desiatu správu o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD), ktorá poukazuje na celkové zlepšenie zberu a čistenia odpadových vôd v európskych obciach a mestách, ale aj na rôzne úrovne úspešnosti medzi členskými štátmi. Správa...

Správa o strategickom výhľade

Správa o strategickom výhľade

Európska komisia prijala svoju historicky prvú správu o strategickom výhľade. Jej cieľom je identifikovať vznikajúce výzvy a príležitosti, aby mohla lepšie nasmerovať strategické rozhodnutia Európskej únie. Strategický výhľad sa premietne do hlavných politických...

Komisia dopĺňa portfólio vakcín

Komisia dopĺňa portfólio vakcín

Európska komisia ukončila prípravné rozhovory so spoločnosťou BioNTech-Pfizer o nákupe potenciálnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19. BioNTech-Pfizer je šiestou spoločnosťou, s ktorou Komisia uzavrela rokovania. Predtým už rokovala so spoločnosťami Sanofi-GSK 31....

Čistejšia klíma – lepšie zdravie v EÚ

Čistejšia klíma – lepšie zdravie v EÚ

Znečistenie ovzdušia a hluk, vplyv klimatickej zmeny, ako sú vlny horúčav, a vystavenie nebezpečným chemickým látkam, aj to sú príčinou zlého zdravotného stavu obyvateľov  Európy. Podľa rozsiahleho posúdenia zdravia a životného prostredia, ktoré vydala Európska...

Archív

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu