Súťaž mladý európan

Regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan v Poprade

Dnes sa v popradskom hoteli SATEL*** uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan 2017. Súťaže sa zúčastnilo 11 stredných škôl z okresov Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa a Levoča.  Víťazom regionálneho kola, ktorý bude reprezentovať región Tatier na národnom kole dňa 06. júna 2017 v Bratislave sa stalo súťažiace družstvo Gymnázia D. Tatarku z Popradu.

Súťaž mladý európan

Zapojte Vašu strednú školu do súťaže Mladý Európan v roku 2017!

Zastúpenie Európskej komisie a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú tento rok už dvanásty ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

„Súťaž Mladý Európan dáva študentom možnosť zmerať si svoje sily vo  vedomostiach o Európe a vyhrať zaujímavé ceny. Zároveň sa zábavnou formou naučia veľa nového napríklad o histórii, geografii, osobnostiach či najvýznamnejších pamätihodnostiach v EÚ. Verím, že aj vďaka Mladému Európanovi získajú mladí ľudia lepší prehľad o výhodách spoločnej Európy ako aj o možnostiach, ktoré im Európska únia prináša a ktoré si v rýchlosti bežného dňa nestihnú uvedomiť,” povedal v tejto súvislosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

Záštitu nad súťažou v roku 2017 prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico a podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. Súťaž sa realizuje v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie v SR. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR.

Prihlášky tímov z jednotlivých škôl je možné posielať do 20. marca 2017 regionálnym infocentrám Europe Direct. Jeden tím môžu tvoriť traja členovia, pričom súťaže sa nemôže opätovne zúčastniť študent, ktorý sa jej už raz zúčastnil. Regionálne kolá Mladého Európana sa uskutočnia od 27. marca do 28. apríla 2016.

Prvé kolo regionálnych súťaží bude pozostávať z vedomostného testu o Európskej únii. V druhom kole môžu súťažiaci preukázať svoje jazykové zručnosti.

Do tretieho kola regionálnych súťaží postúpia tri najlepšie súťažiace družstvá, čakajú ich zaujímavé vedomostné otázky doplnené obrázkami. Víťazi regionálnych kôl postúpia do finálneho celonárodného kola.

Národné kolo súťaže Mladý Európan sa uskutoční 6. júna 2017 v Bratislave. Na víťazov čakajú hodnotné ceny v podobe laptopov či tabletov a v neposlednom rade študijno-informačná cesta študentov do Bruselu.

Odporúčané webové portály o Európskej únii

Inštitúcie podľa článku 7 Zmluvy o ES

Rada Európskej únie http://www.consilium.europa.eu/sk/european-council/
Európska komisia http://ec.europa.eu/
Európsky parlament http://www.europarl.europa.eu/
Súdny dvor ES http://curia.europa.eu/
Európsky dvor audítorov http://eca.europa.eu/

Finančné orgány
Európska centrálna banka http://www.ecb.int
Európska investičná banka http://www.eib.org

Ďalšie orgány ES
Európsky ombudsman http://www.ombudsman.europa.eu/
Európsky hospodársky a sociálny výbor http://www.eesc.europa.eu/
Výbor regiónov http://www.cor.europa.eu/

Medziinštitucionálne orgány
Úrad pre vydávanie úradných publikácií ES http://publications.europa.eu/

Agetúry EÚ http://europa.eu/about-eu/agencies/index_sk.htm
Zastúpenie EK v SR http://europa.sk
Spoznajme Európu – internetová publikácia http://europa.eu/europago/explore/
Európska informačná sieť pre mládež http://www.eurodesk.sk/
Európske služby zamestnanosti http://www.eures.sk/
10 priorít Junckerovej Komisie https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/ten-priorities-for-europe.pdf
Biodiverzita v EÚ http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sk/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.3.html
Životné prostredie EU http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_sk.htm
EÚ AV Servis http://ec.europa.eu/avservices/

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu