Služby centra Europe Direct Poprad

  • Poskytovanie aktuálnych informácií o Európskej únii
  • Ponuka aktuálnych informačných brožúr EU
  • Vyhľadanie informácií o reáliách EU
  • Informácie o legislatíve a orgánoch EU
  • Informácie o štrukturálnych fondoch EU
  • Informácie o aktuálnych výzvach na podanie žiadostí o grantové spolufinancovanie z fondov EU
  • Poradenstvo zamerané na vypracovanie rozvojového projektu, spolufinancovaného z fondov EU
  • Informácie o aktuálnych možnostiach štúdia v členských krajinách EU

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu