Výtvarná súťaž

V Európe žijeme spoločne, aj keď sme rozdielnej pleti, náboženstva a rasy

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

Európske informačné centrum Europe Direct Poprad, ktoré pôsobí už 13 rokov ako regionálne zastúpenie Európskej komisie a Európskeho parlamentu v regióne Tatier, v spolupráci s Mestským úradom Poprad – odborom školstva, mládeže a športu pozýva Vašu školu do výtvarnej súťaže pod názvom:

„V Európe žijeme spoločne, aj keď sme rozdielnej pleti, náboženstva a rasy“.

Podujatie je určené pre tri kategórie žiakov, a to:

  • I. kategória pre žiakov 5. – 6. ročníkov základných škôl,
  • II. kategória pre žiakov 7. – 9. ročníkov základných škôl,
  • III. kategória pre žiakov základných umeleckých škôl

z mesta a okresu Poprad, ktorí majú spontánny záujem umelecky stvárniť tému „V Európe žijeme spoločne, aj keď sme rozdielnej pleti, náboženstva a rasy“. Podrobnejšie informácie sú uvedené v priloženom štatúte tejto výtvarnej súťaže.

Prípadné otázky týkajúce sa výtvarnej súťaže Vám radi zodpovieme telefonicky na čísle 0905 545 121 alebo (052) 77 21 320, prípadne elektronicky na adrese europedirect@europedirectpp.eu.

S úctou
Ing. Peter Litavec, CSc.,
riaditeľ Europe Direct Poprad

<div style="width:100%;height:45px;"></div>

Poradie prác výtvarnej súťaže podľa kategórií: