Výtvarná súťaž

 

„15 rokov členstva Slovenska v Európskej únii“ 

Pozvánka pre žiakov Vašej školy do výtvarnej súťaže „15 rokov členstva Slovenska v Európskej únii“

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, informačné centrum Europe Direct Poprad, ktoré pôsobí už 15. rok ako informačná inštitúcia Európskej komisie a Európskeho parlamentu v regióne Tatier, v spolupráci s Mestským úradom Poprad – odborom školstva, mládeže a športu pozýva Vašu školu do výtvarnej súťaže pod názvom:

„15 rokov členstva Slovenska v Európskej únii“.

Podujatie je určené pre tri kategórie žiakov, a to:

I. kategória pre žiakov 5. – 6. ročníkov základných škôl,
II. kategória pre žiakov 7. – 9. ročníkov základných škôl,
III. kategória pre žiakov základných umeleckých škôl,

z okresov Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa ktorí majú spontánny záujem umelecky stvárniť tému „15 rokov členstva Slovenska v Európskej únii“. Podrobnejšie informácie sú uvedené v priloženom štatúte tejto výtvarnej súťaže.

Prípadné otázky týkajúce sa výtvarnej súťaže Vám radi zodpovieme telefonicky na čísle 0905 545 121 alebo (052) 77 21 320, prípadne elektronicky na adrese europedirect@europedirectpp.eu. Tešíme sa na účasť žiakov Vašej školy vo vyhlásenej výtvarnej súťaži.

S úctou
Ing. Peter Litavec, CSc.,
riaditeľ Europe Direct Poprad