Eurospravodaj – 3 2024

VYHLÁSENIE KOMISIE A VYSOKÉHO PREDSTAVITEĽA PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN

Európska komisia a vysoký predstaviteľ/podpredseda vydali pri príležitosti Medzinárodného dňa žien toto vyhlásenie: „Percentuálne zastúpenie žien v politike v súčasnosti ani zďaleka neodráža rôznorodosť našich spoločností. Celkový podiel poslankýň v jednokomorových národných parlamentoch alebo v dolných komorách národných parlamentov dosahuje v súčasnosti v priemere 33 % v členských štátoch EÚ a 26,5 % vo svete. Musíme sa viac snažiť podnecovať a podporovať začleňovanie žien do politiky.