Výtvarná súťaž

 

Slovensko ako súčasť schengenského priestoru“ 

Pozvánka pre žiakov Vašej školy do výtvarnej súťaže „Slovensko ako súčasť schengenského priestoru

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, informačné centrum Europe Direct Poprad, ktoré pôsobí už 16. rok ako informačná inštitúcia Európskej komisie a Európskeho parlamentu v regióne Tatier, v spolupráci s Mestským úradom Poprad – odborom školstva, mládeže a športu pozýva Vašu školu do výtvarnej súťaže pod názvom:
„Slovensko ako súčasť schengenského priestoru“

Podujatie je určené pre tri kategórie žiakov, a to:

  • I. kategória pre žiakov 5. – 6. ročníkov základných škôl,
  • II. kategória pre žiakov 7. – 9. ročníkov základných škôl,
  • III. kategória pre žiakov základných umeleckých škôl,

z okresov Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa ktorí majú
spontánny záujem umelecky stvárniť tému „Slovensko ako súčasť schengenského priestoru“. Podrobnejšie informácie sú uvedené v priloženom štatúte tejto výtvarnej súťaže.

Prípadné otázky týkajúce sa výtvarnej súťaže Vám radi zodpovieme telefonicky na čísle 0905 545 121 alebo (052) 77 21 320, prípadne elektronicky na adrese europedirect@europedirectpp.eu. Tešíme sa na účasť žiakov Vašej školy vo vyhlásenej výtvarnej súťaži.

S úctou
Ing. Peter Litavec, CSc.,
riaditeľ Europe Direct Poprad