Výtvarná súťaž – Virtuálna vernisáž 2020 

V našom pláne na rok 2020 bola okrem výtvarnej súťaže aj vernisáž výstavy “Európska zelená dohoda” v predsálí Mestského úradu v Poprade. Z dôvodu aktuálnych COVID – 19 opatrení to však nie je možné. Preto sa centrum Europe Direct Poprad dohodlo so Zastúpením Európskej komisie v SR, že predmetnú vernisáž v prezentačnej forme nahradí jej virtuálnou podobou na našom webovom portáli.
Všetkým jeho návštevníkom prajeme veľa príjemných zážitkov pri prehliadke výtvarných prác žiačok a žiakov ako účastníkov našej súťaže “Európska zelená dohoda”v roku 2020!

Kategória I.

Kategória II.

Kategória III.

Výtvarná súťaž

 

„Európska zelená dohoda“ 

Pozvánka pre žiakov Vašej školy do výtvarnej súťaže „Slovensko ako súčasť schengenského priestoru

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

informačné centrum Europe Direct Poprad, ktoré pôsobí už 16. rok ako informačná inštitúcia Európskej komisie a Európskeho parlamentu v regióne Tatier, v spolupráci s Mestským úradom Poprad – odborom školstva, mládeže a športu pozýva Vašu školu do výtvarnej súťaže pod názvom:

„Európska zelená dohoda“ 

Podujatie je určené pre tri kategórie žiakov, a to:

I.   kategória pre žiakov 5. – 6. ročníkov základných škôl,

II.  kategória pre žiakov 7. – 9. ročníkov základných škôl,

III. kategória pre žiakov základných umeleckých škôl,

z okresov Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa ktorí majú spontánny záujem umelecky stvárniť tému „Európska zelená dohoda“. Podrobnejšie informácie sú uvedené v priloženom štatúte tejto výtvarnej súťaže.

Prípadné otázky týkajúce sa výtvarnej súťaže Vám radi zodpovieme telefonicky na čísle 0905 545 121 alebo (052) 77 21 320, prípadne elektronicky na adrese HYPERLINK „mailto:europedirect@europedirectpp.eu“ europedirect@europedirectpp.eu. Tešíme sa na účasť žiakov Vašej školy vo vyhlásenej výtvarnej súťaži.

S úctou

Ing. Peter Litavec, CSc.,
riaditeľ Europe Direct Poprad