Ako bude na tom Slovensko?

V prípade Slovenska Európska komisia predpokladá, že hospodársky rast sa ďalej zvýši z 4 % v roku 2018 na 4,1% v 2019. Súkromná spotreba ťahaná rastom platov a zamestnanosti zostane hlavným prispievateľom rastu. V roku 2020 by sa v dôsledku spomalenia vývozov mal...

preèítajte si viac

Európska iniciatíva občanov

Európska komisia odsúhlasila registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Povinné označovanie potravín ako nevegetariánske/vegetariánske/vegánske“. V iniciatíve sa uvádza, že „vegetariáni a vegáni majú problém s identifikáciou vhodných potravín v EÚ a musia...

preèítajte si viac

Archív

Partneri

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad
Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162
E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu