Imidž EÚ

40 % Európanov vníma EÚ pozitívne (37 % neutrálne a iba 21 % negatívne). Týka sa to 15 členských štátov, najpozitívnejšie vnímanie je v Írsku (64 %), Bulharsku a Portugalsku (v oboch 56 %).  Na Slovensku sa imidž EÚ ukazuje ako neutrálny (47%). Až  45% slovenských...

preèítajte si viac

Dôvera v Európsku úniu

Dôvera v EÚ vzrástla na 42 % (+1) a of d jesene 2010 je na najvyššej úrovni. Väčšina respondentov dôveruje EÚ v  15 členských štátoch, najviac je to v Litve (66 %), Portugalsku a Dánsku (v oboch 57 %). Na Slovensku dôveruje EÚ  44% opýtaných, nedôveruje  45% Slovensko...

preèítajte si viac

Archív

Partneri

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad
Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162
E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu