Trnavskí stredoškoláci v Bruseli

Študenti z Obchodnej akadémie v Trnave predstavia európskym inštitúciám v marci tohto roka svoj pohľad na úlohu kultúry v budúcnosti Európy. Ako jediní zo Slovenska sa tak zúčastnia návštevy spolu s ďalšími 32 školami. Každú členskú krajinu EÚ ako aj päť kandidátskych...

preèítajte si viac

Európsky rozmer vzdelávania

V nadväznosti na závery samitu v Göteborgu Európska komisia prijala tri iniciatívy s cieľom zmierniť sociálno-ekonomické nerovnosti, posilniť digitálne zručnosti a dodať vzdelávaniu potrebný európsky rozmer. Navrhnuté  iniciatívy: 1. Odporúčanie Rady o kľúčových...

preèítajte si viac

Menej plastov – zdravšia planéta

Včera bola prijatá vôbec prvá celoeurópska stratégia pre plasty, ktorá významne prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 a k naplneniu Parížskej dohody. Táto plastová stratégia zmení spôsob, akým sa výrobky v EÚ navrhujú, vyrábajú, používajú a...

preèítajte si viac

Boj proti falošným správam

V tomto týždni sa konalo prvé stretnutie Expertnej skupiny na vysokej úrovni zameranej na hľadanie čo najúčinnejších spôsobov boja s falošnými správami a online dezinformáciami. Členmi skupiny sú predstavitelia online platforiem, mediálnych organizácií, občianskej...

preèítajte si viac

Partneri

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu