Európske ocenenia

Radi by sme vás informovali o iniciatívach/súťažiach, ktoré sa realizujú v súvislosti s blížiacim sa Európskym týždňom odborných zručností 2018: Cena pre učiteľov a majstrov odbornej prípravy – termín: 20. august 2018 Cieľom tejto iniciatívy je identifikovať učiteľov...

preèítajte si viac

Archív

Partneri

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad
Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162
E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu