Ako na nezákonný obsah online?

Komisia v nadväznosti na svoje septembrové oznámenie predložila súbor prevádzkových opatrení a s nimi súvisiacich bezpečnostných opatrení, ktoré majú spoločnosti a členské štáty prijať v záujme boja proti nezákonnému obsahu online. Tieto odporúčania sa vzťahujú na...

preèítajte si viac

Správa o Slovensku 2018

Pri príležitosti zverejnenia správy Európskej komisie o Slovensku 2018 Vás pozývame na embargovaný brífing a diskusiu pre novinárov a analytikov pod názvom: “Slovensko očami Európskej komisie”,  Európsky semester – Správa o Slovensku 2018. Brífing sa uskutoční v...

preèítajte si viac

Bezpečná prevádzka dronov

Európska únia zverejnila spoločné pravidlá na bezpečné fungovanie dronov, ktoré sú významnou súčasťou Stratégie v oblasti letectva pre Európu. Pravidlá sú jednoduché s dôrazom na predchádzanie rizikám pri prevádzke dronov a boli zostavené na  základe technického...

preèítajte si viac

Archív

Partneri

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad
Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162
E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu