Pozvánka na seminár

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku Vás pozýva na seminár, ktorý sa uskutoční 21.09.2018 o 09:30 na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku, otvorí ho vedúci Zastúpenia Európskej komisie Ladislav Miko a nasledovať bude vystúpenie ministra financií SR Petra...

preèítajte si viac

Plán rastu investícií mimo EÚ

V súvislosti s návrhom na vytvorenie  africko – európskej aliancie pre udržateľné investície a pracovné miesta, je potrebné zefektívniť model riadenia a zintenzívniť spoluprácu medzi multilaterálnymi a vnútroštátnymi rozvojovými partnermi v Európe. Európska komisia...

preèítajte si viac

Archív

Partneri

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad
Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162
E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu