Európska komisia podpísala tretiu zmluvu s farmaceutickými spoločnosťami BioNTech a Pfizer. Zabezpečuje tak v mene všetkých členských štátov EÚ dodatočných 1,8 miliardy dávok v období od konca roka 2021 do roku 2023. Umožní nákup 900 miliónov dávok súčasnej vakcíny, ako aj vakcíny prispôsobenej na varianty vírusu s opciou na nákup ďalších 900 miliónov dávok. Podľa zmluvy musí byť vakcína vyrobená v EÚ a jej hlavné zložky musia byť takisto získané v EÚ. Okrem toho sa v nej stanovuje, že od začiatku dodávok v roku 2022 bude ich prísun do EÚ zaručený. Vďaka dobre fungujúcej spolupráci so spoločnosťami v rámci súčasných zmlúv a zavedeným opatreniam sa zabezpečia včasné dodávky. Posilnila sa možnosť členských štátov ďalej predávať alebo darovať dávky krajinám v núdzi mimo EÚ alebo prostredníctvom nástroja COVAX, čo prispeje k celosvetovo spravodlivému prístupu k vakcíne. Pokiaľ ide o súčasné a nové únikové varianty SARS-CoV-2, Komisia a členské štáty rokujú o nových dohodách so spoločnosťami z existujúceho portfólia vakcín EÚ, čo by umožnilo nákup dostatočného množstva rýchlo prispôsobených vakcín na posilnenie a predĺženie imunity.