Apríl 2023

Apríl 2023

Eurospravodaj – 04 2023   NÁRODNÝ PRIESKUM EUROBAROMETRA: VÄČŠINA SLOVÁKOV NECHCE BUDÚCNOSŤ KRAJINY MIMO EÚ Poznáme výsledky najnovšieho štandardného Eurobarometra 98, ktorý sa zameral na prieskum verejnej mienky na Slovensku vo vzťahu k Európskej únii. Z...
Marec 2023

Marec 2023

Eurospravodaj – 03 2023   POLITICKÁ DOHODA O EURÓPSKOM ROKU ZRUČNOSTÍ V utorok 7. marca dosiahol Európsky parlament a členské štáty dohodu o Európskom roku zručností. Bude sapodporovať rozvoj zručností a zlepšenie pracovných a životných príležitostí pre ľudí. To...
Február 2023

Február 2023

Eurospravodaj – 02 2023   EUROFONDY PODPORILI MSP, ZAMESTNANOSŤ MILIÓNOV ĽUDÍ A VÝROBU ČISTEJ ENERGIE V rokoch 2014 – 2020 sa z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) investovalo spolu 731 miliárd eur. Z toho 535 miliárd eur pochádzalo z fondov...
Január 2023

Január 2023

Eurospravodaj – 1 2023   EURÓPSKA INICIATÍVA ZAMERANÁ NA DIAGNOSTICKÉ ZOBRAZOVANIE V ONKOLÓGII Komisia odštartovala európsku iniciatívu zameranú na diagnostické zobrazovanie v onkológii. Jej cieľom je podporovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, výskumné...
December 2022

December 2022

Eurospravodaj – 12 2022   Komisia schválila 600 miliónový slovenský program na podporu spoločností, ktoré čelia rastúcim cenám energie Európska komisia schválila 600 miliónový slovenský program na podporu spoločností, ktoré čelia rastúcim cenám energie v...
November 2022

November 2022

Eurospravodaj – 11 2022   EURÓPSKY PARLAMENT MÁ 70 ROKOV: “HLAS OBČANOV A DEMOKRATICKÉ HODNOTY” Na slávnosti v rokovacej sále v Štrasburgu si poslanci pripomenuli vytvorenie Spoločného zhromaždeniaEurópskeho spoločenstva uhlia a ocele v roku 1952, predchodcu...