December 2022

December 2022

Eurospravodaj – 12 2022   Komisia schválila 600 miliónový slovenský program na podporu spoločností, ktoré čelia rastúcim cenám energie Európska komisia schválila 600 miliónový slovenský program na podporu spoločností, ktoré čelia rastúcim cenám energie v...
November 2022

November 2022

Eurospravodaj – 11 2022   EURÓPSKY PARLAMENT MÁ 70 ROKOV: “HLAS OBČANOV A DEMOKRATICKÉ HODNOTY” Na slávnosti v rokovacej sále v Štrasburgu si poslanci pripomenuli vytvorenie Spoločného zhromaždeniaEurópskeho spoločenstva uhlia a ocele v roku 1952, predchodcu...
Október 2022

Október 2022

Eurospravodaj – 10 2022   KOMISIA SCHVÁLILA SLOVENSKÉ SCHÉMY POMOCI VO VÝŠKE 1,1 MLD. EUR Budú slúžiť ako pomoc pre podniky zo systému eú na obchodovanie s emisiami na dekarbonizáciu ich výrobných procesov a zlepšenie energetickej účinnosti Európska komisia...
September 2022

September 2022

Eurospravodaj – 09 2022   PREJAV O STAVE ÚNIE 2022 – ÚNIA, KTOREJ SILA TKVIE V JEDNOTE Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dňa 14. septembra 2022 predniesla na pôde Európskehoparlamentu v Štrasburgu v poradí už svoju tretiu správu o stave...
August 2022

August 2022

Eurospravodaj – 08 2022   KOMISIA SCHVÁLILA SLOVENSKÚ SCHÉMU NA PODPORU INTERMODÁLNEJNÁKLADNEJ DOPRAVY Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 30 miliónov EUR na podporu prechodu nákladnej dopravy z výlučne cestnej na kombinovanú cestnú,...
Júl 2022

Júl 2022

Eurospravodaj – 07 2022   POLITIKA SÚDRŽNOSTI Slovensko uzavrelo na roky 2021 – 2027 Partnerskú dohodu s Komisiou. Slovensko na toto obdobie dostane 12,8 miliardy eur, aby investične podporilo hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. Partnerská dohoda s Komisiou...