Súťaž o Cenu EHSV v oblasti klímy

Súťaž o Cenu EHSV v oblasti klímy

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyzýva organizácie občianskej spoločnosti a jednotlivcov s kreatívnymi projektmi na boj proti zmene klímy, aby sa uchádzali o Cenu pre občiansku spoločnosť 2021. Toto významné ocenenie odmení tohto roku iniciatívy, ktoré...
Komisia podporí výskumných pracovníkov

Komisia podporí výskumných pracovníkov

Komisia oznámila nové výzvy na podporu odbornej prípravy, zručností a kariérneho rastu výskumných pracovníkov v rámci Marie Curie-Sklodowskej (MSCA), hlavného programu EÚ pre financovanie doktorandského štúdia a postdoktorandskej odbornej prípravy v rámci programu...
Vakcíny od spoločnosti Moderna

Vakcíny od spoločnosti Moderna

Európska komisia schválila dodatok druhej zmluvy s farmaceutickou spoločnosťou Moderna o aktivácii nákupu 150 miliónov dodatočných dávok v roku 2022. V revidovanej zmluve sa stanovuje možnosť nákupu očkovacích látok prispôsobených variantom vírusov, ako aj očkovacích...
Štátna pomoc pre Slovensko

Štátna pomoc pre Slovensko

Európska komisia schválila zmenu slovenskej schémy pomoci na podporu zamestnanosti s cieľom zachovať pracovné miesta a podporiť samostatne zárobkovo činné osoby v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Komisia dospela k záveru, že úprava existujúcej slovenskej schémy je...
REACT-EU pre Slovensko, Estónsko a Švédsko

REACT-EU pre Slovensko, Estónsko a Švédsko

Európska komisia poskytne Slovensku, Estónsku a Švédsku celkovo takmer 253 miliónov eur úpravou troch operačných programov Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) v rámci programu REACT-EU. Tieto zmeny a doplnenia OP...
Slovenský plán obnovy a odolnosti

Slovenský plán obnovy a odolnosti

V prípade Slovenska ide o opatrenia na podporu cieľov v oblasti klímy. Konkrétne ide o investície do nových kapacít v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti, ekologizácie súkromných a verejných budov (vrátane nemocníc a škôl), rozvoja novej...