Program Erasmus+ v roku 2022

Program Erasmus+ v roku 2022

Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ podporil v roku 2022 približne 26 000 projektov, z ktorých malo prospech viac ako 73 000 organizácií. Poskytol príležitosti na vzdelávaciu mobilitu pre viac ako 1,2 milióna študentov, profesorov,...
Žaloby proti verejnej účasti (SLAPP)

Žaloby proti verejnej účasti (SLAPP)

Európska komisia víta predbežnú politickú dohodu, ktorú dnes dosiahli Európsky parlament a Rada, o nových pravidlách EÚ na ochranu tých, ktorí sú terčom strategických žalôb proti verejnej účasti, ako sú novinári, obhajcovia práv alebo organizácie občianskej...
Odolnosť európskych lesov

Odolnosť európskych lesov

Komisia navrhuje zákon o monitorovaní lesov, ktorým sa odstránia existujúce medzery v informáciách o európskych lesoch a vytvorí sa komplexná vedomostná základňa o lesoch. Lesy sú dôležitým spojencom v boji proti zmene klímy a strate biodiverzity a majú zásadný význam...
Rodová rovnosť

Rodová rovnosť

V rámci obdobia 2021 – 2022, teda v rámci prvých rokov trvania akčného plánu pre rodovú rovnosť (GAP III), vyčlenila Európska únia 22,4 miliardy eur ako príspevok na podporu budovania sveta, ktorý je rodovo vyváženejší. Práve uverejnila spoločnú správu Európskej...
Agropotravinárske výrobky

Agropotravinárske výrobky

Európska komisia vyčlení v roku 2024 celkom 185,9 milióna eur na financovanie propagácie udržateľných a vysokokvalitných agropotravinových výrobkov EÚ v Európskej únii a vo svete. Kampane na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov EÚ by mali poľnohospodárom v Únii, ale...
Prístup k superpočítačom EÚ

Prístup k superpočítačom EÚ

Komisia a spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC) sa zaviazali otvoriť a rozšíriť prístup k superpočítačom EÚ svetovej úrovne pre európske startupy v oblasti umelej inteligencie, malé a stredné podniky a širšiu komunitu zaoberajúcu sa...