Kódex správania na internete

Kódex správania na internete

Európska komisia zverejnila výsledky svojho šiesteho hodnotenia kódexu správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete. Výsledky ukazujú zmiešaný obraz, keďže IT spoločnosti preskúmali 81 % oznámení do 24 hodín a odstránili v priemere 62,5 %...
Nový pakt o migrácii a azyle

Nový pakt o migrácii a azyle

Rada prijala nové pravidlá pre vstup a pobyt vysokokvalifikovaných pracovníkov z krajín mimo EÚ v nadväznosti na kladné hlasovanie poslancov Európskeho parlamentu z 15. septembra. Znamená to konečné prijatie nových pravidiel, ktoré budú musieť členské...
Podpora zelenej a digitálnej transformácie

Podpora zelenej a digitálnej transformácie

Európska komisia vyzýva členské štáty a všetky ďalšie zainteresované strany, aby sa vyjadrili k niektorým navrhovaným zmenám všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách. Cieľom navrhovanej revízie je zohľadniť zmeny rôznych súborov usmernení o...
Opatrenia na podporu vinohradníctva

Opatrenia na podporu vinohradníctva

Európska komisia prijala podporné opatrenia pre sektor vinohradníctva a vinárstva, ktoré zahŕňajú zvýšenie podpory pre nástroje na riadenie rizík, ako je poistenie úrody a vzájomné fondy, a predĺženie platnosti už zavedených opatrení...
Stratégia boja proti antisemitizmu

Stratégia boja proti antisemitizmu

Európska komisia predstavila historicky prvú európsku stratégiu na boj proti antisemitizmu a podporu židovského života v Európe. V situácii, keď antisemitizmus v Európe aj mimo nej povážlivo silnie, táto stratégia vytyčuje sériu opatrení zoskupených do...
Euroroadshow Doma v EU

Euroroadshow Doma v EU

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pokračuje v úspešnej sérii podujatí v regiónoch. Po letnej prestávke zavíta naša Euroroadshow do Hnúšte a Brezna. Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu v regiónoch, Hnúšťou a Breznom spojíme virtuálne z bratislavského...