Akčný plán pre mládež

Akčný plán pre mládež

Komisia a vysoký predstaviteľ 4. októbra 2022 prijali akčný plán pre mládež v rámci vonkajšej činnosti Európskej únie na roky 2022 – 2027. Ide o vôbec prvý politický rámec pre strategické partnerstvo s mladými ľuďmi na celom svete, ktorého cieľom je vybudovať...
Eurokomisárka na Slovensku

Eurokomisárka na Slovensku

Dňa 6. a 7. októbra 2022 navštívi Slovensko európska komisárka pre energetiku Kadri Simson. Počas svojej návštevy sa komisárka stretne s premiérom Eduardom Hegerom a s ministrom hospodárstva Karolom Hirmanom. Kadri Simson sa stretne aj s relevantnými partnermi z...
Nové chránené zemepisné označenie

Nové chránené zemepisné označenie

Komisia v piatok 30. septembra 2022 schválila nové chránené označenie pôvodu (CHOP) pre produkt zo Slovenska – „Bardejovský med/Med z Bardejova“, ktorý sa vyrába v horskej oblasti Čergov. Med sa vyrába v oblasti pokrytej zmiešanými lesmi, ktoré pozostávajú najmä...
EÚ podporuje nezávislé médiá

EÚ podporuje nezávislé médiá

Nezávislé médiá sú verejným strážcom a základným pilierom demokracie a právneho štátu. Ostatné roky sa v celej EÚ objavujú čoraz znepokojujúcejšie trendy v súvislosti so slobodou a nezávislosťou médií. Monitorovanie plurality médií z roku 2021 poukazuje na celkové...
Pozvanie na ENV 2022

Pozvanie na ENV 2022

V mene organizátorov 16. ročníka festivalu vedy Európska noc výskumníkov – Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenskej akadémie vied, Centra vedecko-technických informácií SR a I-Europa – portál EURACTIV.sk, si Vás dovoľujeme pozvať na...
Európsky deň jazykov 2022

Európsky deň jazykov 2022

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2022 a v súvislosti s Európskym rokom mládeže 2022 organizovala Komisia v pondelok 26. septembra 2022 konferenciu o jazykových kompetenciách v službách mládeže. Online podujatie sa zameralo na jazykové povedomie na školách, ale...