Klimaticky neutrálne mestá v SR

Klimaticky neutrálne mestá v SR

Komisia oznámila, ktorých 100 miest EÚ sa zapojí do tzv. misie „Mestá“ – misie EÚ, ktorej cieľom je vznik 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030. Ide o 100 miest vo všetkých 27 členských štátoch a ďalších dvanásť v krajinách pridružených k...
Európske dedičstvo na Gemeri

Európske dedičstvo na Gemeri

Európska komisia udelila značku Európske dedičstvo dvanástim pamiatkam, ktoré zohrali významnú úlohu pri propagácii dejín, kultúry a jednoty Európy. Značka Európske dedičstvo sa udeľuje budovám, dokumentom, múzeám, archívom, pamiatkam alebo udalostiam, ktoré zohrali...
Clá na dovoz z Ukrajiny

Clá na dovoz z Ukrajiny

Európska komisia navrhla na jeden rok pozastaviť dovozné clá na všetok tovar, ktorý Ukrajina vyváža do Európskej únie. Ide o bezprecedentné gesto podpory pre krajinu vo vojne, ktoré by tiež malo viesť k ročnému pozastaveniu všetkých antidumpingových a ochranných...
Digitalizácia vízového režimu

Digitalizácia vízového režimu

Komisia predkladá návrh na digitalizáciu procesu udeľovania schengenských víz, nahradenie vízovej nálepky a zavedenie možnosti podávať žiadosti o víza online prostredníctvom európskej online vízovej platformy. V novom pakte o migrácii a azyle sa stanovuje cieľ plne...
Vyhlásenie predsedníčky Európskej komisie

Vyhlásenie predsedníčky Európskej komisie

„Oznámenie Gazpromu o jednostrannom zastavení dodávok plynu spotrebiteľom v Európe je ďalším pokusom Ruska využiť plyn ako nástroj na vydieranie. Takéto počínanie je neoprávnené a neprijateľné. Znovu poukazuje, že Rusko nie je spoľahlivým dodávateľom plynu. Na tento...
Pozvánka ZEK v SR

Pozvánka ZEK v SR

V dňoch 28. a 29. apríla 2022 navštívi Slovensko európsky komisár pre spravodlivosť Didier Reynders. Počas svojej návštevy sa eurokomisár stretne ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivanom Korčokom. Ďalej...