Rozpočet EÚ na rok 2025

Rozpočet EÚ na rok 2025

Komisia navrhla ročný rozpočet EÚ vo výške 199,7 miliardy eur na rok 2025. Rozpočet sa doplní odhadovanými prostriedkami vo výške 72 miliardy eur v rámci nástroja NextGenerationEU. Toto finančné krytie podporí EÚ pri plnení jej politických priorít a zároveň začlení...
Správa o právnom štáte 2024

Správa o právnom štáte 2024

Komisia včera uverejnila svoju piatu výročnú správu o právnom štáte, v rámci ktorej systematicky a objektívne preskúmala vývoj v oblasti právneho štátu, a to jednotným spôsobom vo všetkých členských štátoch. V porovnaní s prvým vydaním správy o právnom štáte prijatej...
Práva cestujúcich v leteckej doprave

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Komisia uverejnila revidované výkladové usmernenia o právach cestujúcich v leteckej doprave, ktoré uľahčia dodržiavanie predpisov a zharmonizujú presadzovanie zo strany vnútroštátnych orgánov. Od roku 2016 Komisia poskytuje usmernenia na riešenie spoločných obáv...
Nástroj technickej podpory

Nástroj technickej podpory

V rámci cielených konzultácií sa získajú odborné stanoviská rôznych kategórií zainteresovaných strán zapojených do navrhovania a vykonávania akcií Nástroja technickej podpory, ako sú prijímateľské orgány krajín EÚ, koordinačné orgány krajín EÚ, poskytovatelia...
2 nové európske iniciatívy občanov

2 nové európske iniciatívy občanov

Európska komisia sa dnes rozhodla zaregistrovať dve európske iniciatívy občanov s názvom „Air-Quotas“ a „Stop ničeniu videohier“. Iniciatíva „Air-Quotas (Kvóty na lety)“ vyzýva Komisiu, aby v každej krajine vytvorila mechanizmus emisných kvót pre občanov, ktorý...