Boj proti nenávisti v spoločnosti

Boj proti nenávisti v spoločnosti

Začala sa európska panelová diskusia občanov o riešení problému nenávisti v spoločnosti.150 občanov náhodne vybraných zo všetkých 27 členských štátov sa stretne, aby preskúmali základné príčiny nenávisti a spôsoby ich riešenia. Cieľom panelovej diskusie občanov je...
Plány na získanie európskeho diplomu

Plány na získanie európskeho diplomu

Komisia predkladá tri iniciatívy na podporu nadnárodnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania s konečným cieľom vytvoriť európsky diplom. Dobrovoľný európsky diplom by bol prínosom pre študentov a komunitu vysokoškolského vzdelávania tým, že by...
Posilnenie hasičskej flotily rescEU

Posilnenie hasičskej flotily rescEU

Komisia financuje nákup nových hasičských lietadiel na zvýšenie kapacity rescEU na letecké hasenie požiarov. 600 miliónov eur z finančných prostriedkov EÚ sa použije na nákup 12 nových lietadiel, ktoré budú umiestnené v šiestich členských štátoch EÚ: Chorvátsko,...
Prieskum Eurobarometra

Prieskum Eurobarometra

Komisia uverejnila rýchly prieskum Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil na regionálnej úrovni a z ktorého vyplýva, že občania EÚ vnímajú hospodársku situáciu a kvalitu života vo svojom regióne pozitívne. Viac ako osem z desiatich Európanov (82 %) si myslí, že kvalita...
Juvenes Translatores

Juvenes Translatores

V utorok 26. marca 2024 sa v čase od 11.00 do 14.00 h. v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave (Palisády 29) uskutoční podujatie Juvenes Translatores. Podujatie otvorí úvodným príhovorom vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír...