EK schválila štátnu pomoc

EK schválila štátnu pomoc

Európska komisia schválila opätovné zavedenie slovenskej schémy na podporu rozvoja lesohospodárskych plánov. Schéma bola pôvodne schválená v januári 2016 (SA.43460), predĺžená v decembri 2020 a jej platnosť sa mala skončiť koncom roka 2021. Program je zameraný na...
Global Gateway

Global Gateway

Európske rozvojové dni sa v roku 2022 uskutočnia 21. a 22. júna a ich témou bude Global Gateway: budovanie udržateľných partnerstiev pre prepojený svet. Na tomto podujatí sa stretnú vysokopostavení účastníci z celého sveta, aby zhodnotili pokrok vo vykonávaní...
Global Gateway

Eurobarometer o EÚ v SR

Pripomíname dnešnú tlačovú konferenciu, počas ktorej predstavíme hlavné zistenia Národnej správy Eurobarometra.  Pod titulkom EÚ v očiach Slovákov a Sloveniek sa pozrieme na to, čo Slovákov trápi, ako dôverujú jednotlivým inštitúciám doma ale aj na európskej úrovni,...
Boj proti praniu špinavých peňazí

Boj proti praniu špinavých peňazí

Európska komisia zaslala Slovensku odôvodnené stanovisko (INFR(2020)2227) kvôli nesprávnej transpozícii štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí (4thAMLD). Hoci Slovensko oznámilo úplnú transpozíciu smernice, Komisia zistila niekoľko prípadov jej...
Konzultácia o digitálnom eure

Konzultácia o digitálnom eure

Európska komisia otvorila cielenú konzultáciu o možnostiach a budúcnosti používania digitálneho eura, ako jednotnej meny súčasne s eurobankovkami a euromincami. Táto cielená konzultácia dopĺňa verejnú konzultáciu Európskej centrálnej banky. Cieľom je zhromaždiť ďalšie...
Nová stratégia ako prilákať talenty

Nová stratégia ako prilákať talenty

Komisia prijala novú stratégiu ľudských zdrojov, aby bola schopná dosahovať špičkové výkony v záujme všetkých Európanov tým, že bude ponúkať moderné pracovisko a uspokojivú kariéru, a bude tak priťahovať najlepšie talenty zo všetkých členských štátov. V oznámení o...