Stratégia „z farmy na stôl“

Stratégia „z farmy na stôl“

Táto stratégia umožní prechod k udržateľnému potravinovému systému EÚ, ktorý je zárukou potravinovej bezpečnosti a zabezpečuje prístup k zdravému stravovaniu, ktorého zdrojom je zdravá planéta. Vďaka tejto stratégii sa zníži environmentálna a klimatická stopa...
Chránime prírodu v EÚ

Chránime prírodu v EÚ

Európska komisia prijala dve kľúčové stratégie, a to stratégiu v oblasti biodiverzity zameranú na návrat prírody do nášho života a stratégiu „z farmy na stôl“, vďaka ktorej chce vytvoriť spravodlivý a zdravý potravinový systém šetrný k životnému prostrediu. V súlade s...
Odporúčania pre Slovensko

Odporúčania pre Slovensko

Komisia predložila návrh odporúčaní pre jednotlivé krajiny, v ktorých poskytuje usmernenia pre hospodárske politiky v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Tohtoročné odporúčania sa zameriavajú na najnaliehavejšie výzvy, ktoré pandémia priniesla, ako aj na opätovné...
Podpora výskumu koronavírusu

Podpora výskumu koronavírusu

Európska komisia vyčlenila ďalších 122 miliónov eur na naliehavo potrebný výskum koronavírusu, ktoré poskytne z programu pre výskum a inováciu Horizont 2020. Nová výzva na vyjadrenie záujmu prispieva k záväzku Komisie poskytnúť 1,4 miliardy eur na iniciatívu globálnej...
Minifestival európskeho filmu

Minifestival európskeho filmu

Už štrnásty ročník Minifestivalu európskeho filmu, ktorý každoročne prináša do regiónov Slovenska filmy podporené z programu Kreatívna Európa – MEDIA, sa napriek pandemickej situácii tento rok uskutoční v tradičnom májovom termíne. Minifestival sa uskutoční online v...
Cena EÚ za literatúru

Cena EÚ za literatúru

Cena Európskej únie za literatúru sa každoročne udeľuje novým a začínajúcim autorom z celej Európy. Zdôrazňuje bohatstvo súčasnej európskej literatúry ako aj bohaté kultúrne a jazykové dedičstvo Európy. Cena Európskej únie, ktorá bola založená v roku 2009 a podporená...