Zvýšenie odolnosti schengenského priestoru

Zvýšenie odolnosti schengenského priestoru

Schengenský priestor je domovom viac ako 420 miliónov ľudí, z ktorých takmer 1,7 milióna žije v jednom štáte Schengenu a pracuje v inom. Odstránenie kontrol na vnútorných hraníc medzi schengenskými štátmi je neoddeliteľnou súčasťou európskeho spôsobu života. Voľný tok...
Verejná konzultácia k ekodizajnu

Verejná konzultácia k ekodizajnu

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu o opatreniach v oblasti obehového hospodárstva a energetického označovania mobilných telefónov a tabletov. Cieľom konzultácie je získať spätnú väzbu od všetkých zainteresovaných strán a informácie o používateľských...
Jednorazové plasty v rybárstve

Jednorazové plasty v rybárstve

Komisia vydáva usmernenia k pravidlám EÚ pre jednorazové plastové výrobky a prijíma vykonávacie rozhodnutie o monitorovaní a nahlasovaní rybárskeho výstroja uvedeného na trh a zozbieraného odpadového rybárskeho výstroja. Cieľom týchto pravidiel je znížiť morský odpad...
Digitálne COVID osvedčenia EÚ

Digitálne COVID osvedčenia EÚ

Digitálne COVID osvedčenia EÚ dospeli k ďalšiemu významnému míľniku – spusteniu technického systému na úrovni EÚ na bezpečné overovanie osvedčení pri zachovaní dôvernosti súkromných údajov. Osvedčenia EÚ navrhla Komisia, aby ľuďom v lete umožnila opäť bezpečne...
Európska prokuratúra od 1. júna

Európska prokuratúra od 1. júna

Komisia oficiálne potvrdila, že Európska prokuratúra začne fungovať 1. júna. Európska prokuratúra je zodpovedná za vyšetrovanie a stíhanie trestných činov poškodzujúcich rozpočet EÚ. Ide o prvú nadnárodnú prokuratúru. Tento nový orgán Únie môže tiež vyšetrovať a...
Európania podporujú euro

Európania podporujú euro

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra, ktorý uskutočnila Európska komisia, dosiahla verejná podpora eura historicky najvyššiu úroveň. Rekordných 80 % respondentov sa domnieva, že euro je dobré pre EÚ a 70 % si myslí, že euro je pre ich krajinu prospešné. V...