Zelená a digitálna transformácia

Zelená a digitálna transformácia

Komisia navrhla založiť 10 nových európskych partnerstiev medzi Európskou úniou, členskými štátmi a/alebo priemyslom. Cieľom je urýchliť prechod na zelenú, klimaticky neutrálnu a digitálnu Európu a zvýšiť odolnosť a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. EÚ...
Transfer zdravotníkov na Slovensko

Transfer zdravotníkov na Slovensko

Európska únia koordinuje nasadenie zdravotníckych tímov, ktoré majú pomôcť s liečbou pacientov s COVID-19 na jednotkách intenzívnej starostlivosti na Slovensku. Žiadosť o túto pomoc predložilo Slovensko prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany....
Priemysel EÚ

Priemysel EÚ

Komisia podniká kroky na zlepšenie synergií medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom. Komisia predložila akčný plán pre synergie medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom s cieľom ďalej posilňovať technologický náskok Európy a podporovať jej technologickú...
Podpora plurality médií

Podpora plurality médií

Komisia uverejnila výzvu na predkladanie ponúk s cieľom zmapovať existujúce pravidlá a prístupy na podporu plurality médií a kultúrnej rozmanitosti, najmä pokiaľ ide o význam obsahu všeobecného záujmu. Štúdia poskytne Komisii, členským štátom a vnútroštátnym...
Obnova multilateralizmu

Obnova multilateralizmu

Európska komisia predložila novú stratégiu EÚ, ako lepšie prispievať k multilateralizmu založenému na pravidlách. V návrhu sa odporúča využitie všetkých nástrojov, ktoré má EÚ k dispozícii, vrátane rozsiahlej politickej, diplomatickej a finančnej podpory, v prospech...
Program LIFE

Program LIFE

Európska komisia oznámila, že investuje 121 miliónov EUR do nových integrovaných projektov v rámci programu LIFE na podporu opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Novými a o 20 % zvýšenými prostriedkami LIFE sa podporí dvanásť veľkých projektov v oblasti...