Európska komisia uvoľnila 1 miliardu eur z Európskeho fondu pre strategické investície, ktorý bude slúžiť ako záruka pre Európsky investičný fond (EIF). To umožní EIF vydávať osobitné záruky s cieľom motivovať banky a iných veriteľov, aby poskytli likviditu pre najmenej 100 000 európskych malých a stredných podnikov, ktoré boli zasiahnuté hospodárskym dopadom pandémie koronavírusu, s odhadovaným dostupným financovaním 8 miliárd EUR. EK tak plní svoj záväzok z 13. marca, kedy sľúbila, že malým a stredným podnikom poskytne okamžitú pomoc. Na základe tejto výzvy budú mať finanční sprostredkovatelia s existujúcimi dohodami EIF v rámci programov COSME a InnovFin prístup k novým zárukám okamžite na základe ich žiadosti. Ostatní finanční sprostredkovatelia majú prístup k zárukám po rýchlom spracovaní žiadosti. Malé a stredné podniky sa tak budú môcť uchádzať o pomoc priamo u svojich miestnych bánk a veriteľov, ktorí sa na programe zúčastňujú.