Európsky štatistický úrad zverejnil údaje, ktoré mapujú podmienky a úroveň bývania v členských štátoch Európskej únie.
V roku 2014 žila viac ako polovica obyvateľov EÚ (59.3% ) v dome a 40% v byte. V domoch najčastejšie bývajú vo Veľkej Británii, Chorvátsku a Belgicku, v bytoch najmä v Lotyšsku, Litve a Grécku. Viac ako dve tretiny obyvateľov EÚ (70,1%) býva vo vlastnom a jedna tretina si svoje bývanie prenajíma (29,9%).
Slovensko patrí do prvej päťky krajín, v ktorých drvivá väčšina populácie svoje obydlie vlastní. Na Slovensku býva vo vlastnom 90,3% obyvateľov. Pred nami je iba Rumunsko (96,1%), po nás nasledujú Litva (89,9%), Chorvátsko (89,7%) a Maďarsko (89,1%). Na opačnom konci rebríčka, z menej ako dvomi tretinami obyvateľov žijúcimi vo vlastnom bývaní sú Nemecko (52,5%), Rakúsko (57,2%), Dánsko (63,3%) a Veľká Británia (64,8%).