Európska komisia dnes vydala príručku pre súdne orgány, ktorá im má pomôcť účinnejšie využívať európsky zatykač v boji s cezhraničným zločinom. Príručka obsahuje tipy a odporúčania pre vydávanie a vykonávanie európskeho zatykača. Európsky zatykač je právny nástroj urýchľujúci vydávanie páchateľov trestných činov medzi členskými štátmi EÚ, aby boli odsúdení, alebo aby si odpykali trest vo väzení v krajine, kde zločin spáchali. Justičným orgánom v členských štátoch umožňuje európsky zatykač priamy kontakt a spolupráca funguje aj vďaka vzájomnej dôvere. Od svojho zavedenia v roku 2004 je európsky zatykač najviac využívaným nástrojom justičnej spolupráce v trestných veciach. V roku 2015 bolo vydaných 16,144 európskych zatykačov. Vďaka európskemu zatykaču bolo možné urýchlene vydať teroristu zapojeného do parížskych útokov, ktorého nakoniec zadržali v Bruseli.