Projekt Európske hlavné mesto kultúry je už od roku 1985 jednou z najvýznamnejších kultúrnych iniciatív v Európe. Mestá sa vyberajú na základe kultúrneho programu, ktorý musí mať silný európsky rozmer a ktorý podporuje účasť a aktívne zapojenie obyvateľov mesta a prispieva k jeho dlhodobému rozvoju. Pre mestá je to aj vynikajúca príležitosť na zviditeľnenie sa na mape sveta, prilákanie väčšieho množstva turistov a prehodnotenie svojho vlastného rozvoja prostredníctvom kultúry. O titul v roku 2026 sa uchádzajú aj slovenské mestá Nitra, Prešov, Žilina, Trenčín, Hlohovec či Trnava.
Prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) patril v roku 2013 mestu Košice. Vďaka nemu mesto zaznamenalo mnoho pozitívnych zmien, či už išlo o jeho zviditeľnenie sa navonok, viac kultúry v meste či investície. V rámci EHMK boli prestavané kasárne na kultúrno – oddychový, vzdelávací priestor – Kasárne/Kulturpark, kultúrne centrum Kunsthalle vzniklo prestavbou starej plavárne a zrekonštruoval sa Košický hrad, Amfiteáter či Dóm svätej Alžbety.