Eurospravodaj – Apríl 2019 – PDF NA STIAHNUTIE

MEDZINÁRODNÝ DEŇ RÓMOV

Rómovia sú najväčšou menšinovou komunitou v Európe – 6 miliónov Rómov žije v EÚ a 4 milióny v regióne rozširovania (Čierna Hora, Srbsko, Severné Macedónsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo a Turecko). Napriek tomu už dlho čelia nerovnosti, sociálnemu vylúčeniu, diskriminácii a marginalizácii. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, ktorý sa oslavuje 8. apríla, Európska komisia uviedla: „Dnes oslavujeme rómsku kultúru a pripomíname si rómsku históriu, ktorá je po stáročia neoddeliteľnou súčasťou európskej histórie. Napriek tomu, že sú Rómovia najväčšou menšinou v Európe, ich komunity stále čelia všadeprítomnej diskriminácii a marginalizácii. To im bráni v prístupe k základným právam na vzdelanie, zamestnanie, dôstojné bývanie alebo k základným službám
zdravotnej starostlivosti. Protirómske zmýšľanie je na vzostupe.” píše sa okrem iného vo vyhlásení.

NA ČELE ZOZNAMU NEBEZPEČNÝCH VÝROBKOV SÚ HRAČKY A AUTOMOBILY

Európska komisia zverejnila správu za rok 2018 o systéme Safety Gate pre nebezpečné výrobky (bývalý systém včasného varovania)…….