Eurospravodaj – Apríl 2021 PDF NA STIAHNUTIE

KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY

Spustenie občianskej digitálnej platformy

Výkonná rada Konferencie o budúcnosti Európy schválila vytvorenie viacjazyčnej digitálnej platformy, ktorá
občanom z celej Únie umožní zapojiť sa do diskusií o budúcnosti EÚ. Rada sa tiež dohodla na svojich pracovných
postupoch a pokročila v prípravách úvodného podujatia konferencie, ktoré je predbežne naplánované na
9. mája, teda na Deň Európy.