Eurospravodaj – 4 2024

INVESTEU A EURÓPSKY INVESTIČNÝ FOND PODPORIA UDRŽATEĽNÉ AGROPOTRAVINÁRSKE INVESTÍCIE SUMOU 40 MILIÓNOV EUR

Z Európskeho investičného fondu (EIF) podporovaného programom InvestEU sa vyčlení 40 miliónov eur pre kapitálový investičný fond INOKS pre udržateľné potravinové systémy. Cieľová výška fondu je 150 až 300 miliónov eur. Jeho cieľom je posilniť udržateľnú výrobu a spotrebu potravín, najmä vo východných a južných krajinách EÚ vrátane Bulharska, Chorvátska, Česka, Grécka, Maďarska, Talianska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Španielska. Fond podporuje malé a stredné podniky (MSP) a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva.