Európska komisia prijala ďalšie opatrenia na obmedzenie priestoru, v ktorom operujú teroristi a zločinci. Hlavným cieľom je zabrániť im v plánovaní, financovaní a realizovaní trestnej činnosti.

Komisia chce posilniť bezpečnosť v oblasti preukazov totožnosti a znížiť počet podvodov s dokladmi, poskytnúť orgánom presadzovania práva a súdnym orgánom prístup k elektronickým dôkazom a finančným informáciám, dosiahnuť odstrihnutie teroristov od zdrojov finančných prostriedkov – priamy prístup k informáciám o bankových účtoch, uskutočniť sprísnenie pravidiel týkajúcich sa prekurzorov výbušnín a dovozu a vývozu strelných zbraní – zákaz ďalších chemických látok, opatrné vydávanie licencií a preverovanie, rýchlejšie a lepšie vzájomné informovanie, ďalej posilniť kontrolu dovozu a vývozu strelných zbraní – zlepšenie kontrolných postupov: napríklad členské štáty by mali uskutočňovať systematické previerky všetkých jednotlivcov, ktorí žiadajú o vývoznú licenciu.