V tomto týždni sa konalo prvé stretnutie Expertnej skupiny na vysokej úrovni zameranej na hľadanie čo najúčinnejších spôsobov boja s falošnými správami a online dezinformáciami. Členmi skupiny sú predstavitelia online platforiem, mediálnych organizácií, občianskej spoločnosti, ale aj novinári či akademici.

Kandidáti zo všetkých členských štátov sa mohli prihlasovať do polovice decembra. Prihlásilo sa ich viac ako 300, z tohto počtu bolo vybraných 39 expertov. Zastúpenie odborníkov je vyvážené z hľadiska oblasti expertízy ako aj geografického rozdelenie či rodovej vyváženosti. V skupine má svojho zástupcu aj Slovensko, je ním Juraj Polák, právnik pôsobiaci v RTVS.

Činnosť skupiny má prispieť aj k vzniku celoeurópskej stratégie boja proti šíreniu falošných správ, ktorá má byť predložená na jar 2018. Odborníci budú Komisii radiť s definíciou úloh a zodpovedností jednotlivých zainteresovaných skupín, zmapujú súčasnú situáciu a zadefinujú konkrétne odporúčania.