E

Európska komisia urýchlene mobilizuje podporu pre regióny v Stredozemí a na západnom Balkáne, ktoré aj naďalej sužujú rozsiahle lesné požiare. Cieľom podpory je pomôcť krajinám obmedziť šírenie požiarov a chrániť životy a živobytie. Všetka pomoc sa mobilizuje prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, pričom Komisia spolufinancuje minimálne 75 % nákladov na dopravu a operačné náklady. Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie je 24 hodín denne 7 dní v týždni v neustálom kontakte s orgánmi civilnej ochrany krajín postihnutých požiarmi, dôkladne monitoruje situáciu a je pripravené poskytnúť pomoc EÚ. – Do postihnutých oblastí v Taliansku odleteli dve hasiace lietadlá z Francúzska.- Cyprus vyslal na pomoc gréckemu protipožiarnemu tímu vyslal dve hasiace lietadlá.- Z Česka a Holandska budú vyslané dva vrtuľníky na pomoc Albánsku.- Do Severného Macedónska dorazí tím 45 hasičov zo Slovinska.