Komisia víta politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada o návrhu smernice Komisie o boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu z marca 2022. Smernica je míľnikom – prvým komplexným právnym nástrojom na úrovni EÚ na boj proti násiliu páchanému na ženách, ktorý je v Európskej únii stále príliš rozšírený. Smernica kriminalizuje fyzické násilie, ako aj psychické, ekonomické a sexuálne násilie páchané na ženách v celej EÚ, a to offline aj online. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov, ako aj nútené manželstvá budú kriminalizované ako samostatné trestné činy. Okrem toho sa podľa nových pravidiel budú kriminalizovať najrozšírenejšie formy kybernetického násilia vrátane zdieľania intímnych snímok (vrátane deepfakes) bez súhlasu, kybernetického prenasledovania, kybernetického obťažovania, mizogýnne nenávistné prejavy a kybernetické zastrašovanie („cyber-flashing“).