Nové pravidlá transparentnosti, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára, pomôžu členským štátom EÚ tvrdo zakročiť proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH). Daňové správy členských štátov EÚ budú mať k dispozícii informácie o platbách, ktoré im umožnia ľahšie odhaľovať podvody v oblasti DPH s osobitou pozornosťou na elektronický obchod. Od 1. januára musia poskytovatelia platobných služieb monitorovať príjemcov cezhraničných platieb a od 1. apríla budú daňovým správam členských štátov EÚ zasielať informácie o tých z nich, ktorí prijímajú viac ako 25 cezhraničných platieb za štvrťrok. Tieto informácie sa budú následne sústreďovať v novej európskej databáze CESOP vyvinutej Európskou komisiou a budú sprístupnené členským štátom cez Eurofisc, sieť špecialistov EÚ na boj proti podvodom v oblasti DPH, ktorá funguje od roku 2010. Členským štátom to výrazne uľahčí analýzu údajov a identifikáciu online predajcov, ktorí si neplnia povinnosti v oblasti DPH, a to vrátane podnikov, ktoré sa nenachádzajú v EÚ.