Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu, ktorá súvisí s novou iniciatívou na boj proti zneužívaniu schránkových firiem. V rámci tejto iniciatívy sa preskúmajú najvhodnejšie možnosti, ktorými sa zabezpečí, aby právne subjekty a právne štruktúry v EÚ bez významnej obchodnej prítomnosti nevyužívali daňové výhody. Budúci návrh Komisie by mohol zahŕňať napríklad požiadavku, aby spoločnosti oznamovali daňovým správam informácie potrebné na posúdenie toho, či vykazujú skutočnú hospodársku činnosť. Zamedzilo by sa tak existencii alebo zneužívaniu schránkových spoločností. V EÚ neexistujú žiadne legislatívne opatrenia, ktoré  pre subjekty vymedzujú hmotnoprávne požiadavky na daňové účely. Iniciatíva sa zameria najmä na situácie, kedy je konečným cieľom minimalizovať celkové zdanenie. Konzultácia bude otvorená do 27. augusta 2021.