Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV ) udelil Cenu za občiansku solidaritu slovenskej neziskovej MVO Človek v ohrození za jej výnimočnú iniciatívu na zabezpečenie dodávok jedla a pomoci 10 000 Rómom počas pandémie COVID-19.
Občianska iniciatíva s názvom „Ich zdravie je aj naše zdravie“ bola rozdelená do dvoch etáp. Prvá bola zameraná na distribúciu zdravotníckych pomôcok a potravinových balíčkov rómskym deťom a najchudobnejším rodinám. Druhá etapa mala zaistiť dlhodobejší vplyv. Pre deti s veľmi obmedzeným prístupom k vzdelávaniu sa počas zatvorenia škôl organizovali „letné školy“ a tým, ktorí sa vrátili zo zahraničia alebo prišli o prácu, poskytli podporu. zdravie je aj naše zdravie“ označil za príklad pozoruhodnej solidarity počas krízy COVID-19. Organizácia Človek v ohrození patrí medzi 23 víťazov vyhlásených na virtuálnom slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré EHSV usporiadal 15. februára. Každý víťaz získal cenu v hodnote 10 000 EUR.