Ciele Holandského kráľovstva na čele Rady EÚ dnes v Bratislave predstavil jeho veľvyslanec Richard van Rijssen. Holandský diplomat uviedol, že úloha predsedajúceho štátu sa v rozšírenej Európskej únii zmenila. Holandsko sa preto chce sústrediť na hľadanie kompromisov.
„Našou agendou je nemať agendu,“ uviedol van Rijssen. Vysvetlil, že ciele si 28 členských štátov vytýčilo v Opens external link in new windowStrategickom programe pre EÚ a ten sa zohľadnil aj v Opens external link in new windowpracovnom programe Európskej komisie. Holanďania budú presadzovať napĺňanie týchto dokumentov. O úspechu či neúspechu ich predsedníctva má rozhodnúť schopnosť pružne reagovať na nečakané výzvy, ktorým bude únia čeliť.