16.01.2024 nadobúdli účinnosť nové pravidlá digitalizácie justície. Nariadením o digitalizácii justičnej spolupráce a prístupu k spravodlivosti sa zabezpečí harmonizácia komunikácie v EÚ a digitalizácia cezhraničných občianskych a trestných konaní. To znamená, že postupy budú pre občanov, podniky a orgány jednoduchšie, rýchlejšie a lacnejšie. Postupy justičnej spolupráce stále prebiehajú na papieri. Nové pravidlá to zmenia, čím sa výrazne zlepší efektívnosť justičnej spolupráce a prístupu k spravodlivosti pre občanov a podniky, ako aj kvalita a transparentnosť justície. Nariadenie takisto umožní občanom a podnikom podávať žiadosti alebo komunikovať so súdnymi orgánmi v cezhraničných situáciách. Na Európskom portáli elektronickej justície sa zriadi tzv. európske elektronické miesto prístupu, rozhranie na začatie konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu voči žalovanému v inom členskom štáte. Spotrebiteľom to pomôže dosiahnuť nápravu. Nariadenie okrem toho umožní stranám v občianskoprávnom alebo trestnom konaní zúčastniť sa na súdnom pojednávaní prostredníctvom videokonferencie. Občania a podniky budú môcť platiť súdne poplatky aj elektronicky. Európska komisia a členské štáty začnú vykonávať nariadenie v tomto roku.