Digitálne COVID osvedčenia EÚ dospeli k ďalšiemu významnému míľniku – spusteniu technického systému na úrovni EÚ na bezpečné overovanie osvedčení pri zachovaní dôvernosti súkromných údajov. Osvedčenia EÚ navrhla Komisia, aby ľuďom v lete umožnila opäť bezpečne cestovať. Osvedčenia budú bezplatné, zabezpečené a dostupné pre všetkých. V digitálnej alebo tlačenej podobe budú slúžiť ako dôkaz o tom, že daná osoba bola očkovaná proti ochoreniu COVID-19, absolvovala test s negatívnym výsledkom alebo chorobu prekonala. V nadväznosti na politickú dohodu z 20. mája sa spúšťajú technické prvky systémov EÚ. Trvalo iba dva mesiace a brána EÚ umožňuje overovať bezpečnostné prvky obsiahnuté v QR kódoch na všetkých osvedčeniach. Občania a príslušné orgány tak budú mať dôkaz o ich pravosti. Počas overovania nedôjde k výmene ani uchovávaniu žiadnych osobných údajov. Spustením brány sa ukončili prípravné práce na úrovni EÚ.
Od 10. mája už bránu úspešne otestovalo 22 krajín. Hoci sa nariadenie bude uplatňovať od 1. júla, všetky členské štáty, ktoré úspešne absolvovali technické skúšky a sú pripravené osvedčenia vydávať a overovať, už môžu systém používať na dobrovoľnej báze. Už odo dnes sa sedem členských štátov – Bulharsko, Česko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Chorvátsko a Poľsko – rozhodlo pripojiť k bráne a začať s vydávaním prvých osvedčení, kým iné štáty sa rozhodli zaviesť digitálne COVID osvedčenia EÚ až po tom, čo bude systém plne funkčný a zavedený v celej krajine. V nadchádzajúcich dňoch a týždňoch sa teda pripoja ďalšie krajiny. Aktuálny prehľad je k dispozícii na osobitnej webovej lokalite. Politickú dohodu z 20. mája teraz bude musieť formálne schváliť Európsky parlament a Rada. Nariadenie začne platiť od 1. júla, no tie členské štáty, ktoré potrebujú viac času, dostanú ďalších šesť týždňov na postupné zavedenie pravidiel. Komisia bude zároveň naďalej poskytovať technickú a finančnú podporu členským štátom, ktoré sa k bráne pripoja.